موج وبلاگی جبهه جهادگران مجازی http://mojecyber.mihanblog.com 2020-08-10T14:59:59+01:00 text/html 2011-12-13T14:55:54+01:00 mojecyber.mihanblog.com موج وبلاگی جهادگران من عاشوراییم http://mojecyber.mihanblog.com/post/12 <div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">دهه اول ماه محرم ، هر روز به یک نام واقعه کربلا را مرور میکنیم و تا سوم امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش خیمه های عزابرپاست و بعد تمام می شود، همه چیز روال عادی می گیرد تا اربعین حسینی!<br><br></font><a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/Cyber_Jihad_Front/topicid/2263740#topic" target="_blank" title=""><img src="http://sajade-neshin.persiangig.com/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/moj.gif" alt="moj.gif"></a><br></div><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span>&nbsp;</span>اما همه می دانند که رسالت امام سجاد علیه السلام و زینب سلام الله علیها و اسرای کربلا تازه بعد از عاشورا شروع شد و ما قصدداریم در موج وبلاگی(من عاشورایی ام) این محرم به یاد پیامبران عاشورا، پیام آور باشیم.</font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="2">محورهای پیشنهادی ما: <br></font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span>1.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>فرمایش امام خمینی (ره): این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.</font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span>2.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>محرم 1357 نقطه عطف انقلاب اسلامی</font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span>3.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>پایان فتنه در محرم 9 دی</font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span>4.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>رسالت های ما عاشوراییان در این زمان</font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span>5.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>مصادیق شهدای کربلا در زمان کنونی</font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span>6.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>مصادیق شمر و یزید زمان<span lang="AR-SA"> </span></font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span>7.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>عبرت های عاشورا</font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span>8.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>ذکر مصائب عاشورا</font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">&nbsp;</font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><a href="http://mojecyber.mihaniblog.com/" target="_blank" title="موج وبلاگی جهادگران">موج وبلاگی جهادگران مجازی</a><span style="font-size: small;"> از تمام وبلاگ نویسان درخواست می‌کند که با نوشتن یک پست با عنوان </span><a href="http://mojecyber.mihanblog.com/post/12" target="_blank" title="من عاشوراییم">«من عاشوراییم»</a></font><font size="2"><span style="font-size: small;">&nbsp; به موج بپیوندد.</span><span dir="LTR"><br></span></font></p> text/html 2011-11-05T06:25:08+01:00 mojecyber.mihanblog.com موج وبلاگی جهادگران این سند جنایت آمریکاست http://mojecyber.mihanblog.com/post/11 <div id="body_reply_4330720"> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;"><img style="float: left;" src="https://lh3.googleusercontent.com/-DNio_Hv_57w/TraB5x3BzHI/AAAAAAAAHls/i7rtqe9VbkA/h301/55.jpg" alt="این سند جنایت آمریکاست" width="298" height="238"></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b>امام خامنه ای: ما امروز صد سند غیر قابل خدشه در اختیار داریم كه نشان میدهد دولت آمریكا پشت سر ترورها و تروریستهائى بوده است كه در ایران یا در منطقه واقع شده است. ما با این صد سند، آبروى آمریكا را در دنیا خواهیم برد؛ آبروى این مدعیان حقوق بشر و مبارزه‌ى با تروریسم را در دنیا پیش افكار عمومى خواهیم ریخت؛ اگرچه امروز هم آبروئى ندارند.&nbsp;</b></span></span></p> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;<span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b>&nbsp;</b>سرخ پوستانش هرگز تجاوز به سرزمینشان را فراموش نخواهند کرد و سیاهانش همواره شعله های کینه و نفرت اربابان را که خانه هایشان را می سوزاند به یاد دارند.</span></span></p> <div style="text-align: right;"> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هنوز داغ ننگ جنایات ویتنام بر پیشانی رهبرانش است، و انگشتان&nbsp;خون آلود بریده نوجوان افغانی در جیب لباس نظامی سرباز آمریکایی،&nbsp;شهادت می دهد بر جنایات این&nbsp;نظام خونخوار سرمایه پرست!</span></span></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b>"زندگی کوتاه است، اما خاطره آن طولانی است. برای بسیاری&nbsp;روزی که اولین بمب اتم بر زمین فرود آمد، هنوز زنده است، به روشنی نور انفجاری که آسمان را سفید کرد و تاریکی باران سیاهی که بعد از آن بارید." </b></span></span></p> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چه کسی می&nbsp;تواند رنج ناتمام کودکان هیولایی ناشی از جنایاتش را&nbsp;بکاهد </span></span></p> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">و درد بی پدری فرزندی را&nbsp;که پدرش&nbsp;بر بلندای خلیج فارس به آتش&nbsp;هوس سرمایه پرستان قدرت طلب سوخت، بیان کند؟</span></span></p> </div> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b>اکنون</b> بیدار شده اند مردم آمریکا و قد علم کرده اند مقابل این ظلم و بدنامی که دولتشان برایشان به ارمغان آورده ... بیداری اسلامی و صدای مرگ بر آمریکای سراسر دنیا، مردم آمریکا را لرزانده است و به خود آورده است.</span></span></p> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">که روح الله به درستی گفت : <b>"ما مى خواهیم بفهمانیم به خود ملّت آمریكا كه نسبت به ملّت آمریكا این ها چه كردند تا حالا، این ها چه جنایاتى كردند كه ملّت آمریكا را هم از نظر مردم دارند از بین مى برند، این ها چقدر به خود آمریكا لطمه وارد كردند، لطمه حیثیتى ."</b></span></span></p> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پس می نویسیم با قلمی که خداوند مقدسش داشت و به آن سوگند خورد...</span></span></p> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">می نویسیم تا واگویه کنیم یک به یک، اسناد جنایات این شیطان بزرگ را ... </span></span></p> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">می نویسیم همه با هم : <b>"این سند جنایت آمریکاست"</b></span></span></p> <div style="text-align: right;"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">شرایط شرکت:</span></span></span></span></p> <p align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1. هر نفر یک پست مرتبط با موضوعات پیرامون جنایات نظام &nbsp;آمریکا در جهان در وبلاگ خود بنویسد. عنوان پست وبلاگی حتما و حتما&nbsp; "این سند جنایت آمریکاست"&nbsp;باشد. (دل نوشته ، متن ادبی ، شعر ، مقاله ، طرح ، پوستر&nbsp; و ....)</span></span></p> <div style="text-align: justify;"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2. در انتهای مطلبش (آخر پست) حداقل 3 وبلاگ نویس را به شرکت در موج دعوت کند و در آخرین پست وبلاگی آنها (بخش ارسال نظر) هم این دعوت را بنویسد.</span></span></p> </div> <div style="text-align: justify;"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">3. به محض نوشتن پست به ما خبر بدهد، یا اینجا یا در وبلاگ <b>موج وبلاگی جهادگران مجازی</b>(بخش ارسال نظر) <a href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://mojecyber.parsiblog.com/Posts/1"><span style="color: rgb(0, 0, 204);">http://mojecyber.parsiblog.com</span></a></span></span></p> </div> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4. اگر افرادی را که دعوت کرده، یک پست نوشتند به ما خبر بدهد و مهمتر آنکه در وبلاگ آن فرد هم یادداشت بگذارد.</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;">حتما حتما، با نام (<span style="font-weight: bold;"> "<span style="color: rgb(0, 153, 0);">این سند جنایت آمریکاست</span>")<b> این پست را بنویسد!</b> </span></span>حتی الامکان از عکس و پوستر در پست استفاده شود، </span></span></p> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;">در صورت امکان از برچسبها و کلمات کلیدی مناسب و فراوان هم فارسی و هم انگلیسی استفاده کند. (مانند وال استریت، wall street، OCW، USA,Crime, جنایت، آمریکا، سند جنایت، سند جنایت آمریکا، نظامی آمریکایی، capitalism، ...)</span></span></span></p> <p><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">وبلاگهایی که به موج پیوسته اند:</span></span></b></p> <p><a href="http://baygani-man.blogfa.com/post-525.aspx"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">1. بهترین و جالب ترین مطالب/</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);">2. </span><a href="http://khademoshohada89.blogfa.com/post-64.aspx"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">در تمنای نگاهت بی قرارم</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);">/3. </span><a href="http://sayehgraph.blogfa.com/post-237.aspx"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دلسپرده ولایت/ 4. آفتاب و مهتاب</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);"> / 5. </span><a href="http://sepidaaar.mihanblog.com/post/37"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">سپیدار</span></span></span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);"> /6. </span><a href="http://3nokte.mihanblog.com/post/13"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">سه نقطه سر خط</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);"> / 7. </span><a href="http://bisemchi.blogfa.com/post-42.aspx"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">بیسیم چی</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);"> و<a href="http://bisemchi.blogfa.com/post-43.aspx" target="_blank"> +</a> / </span><a href="http://shaamim.mihanblog.com/post/36"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">8. زیباترین ها </span></span></span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);">/ 9. </span><a href="http://delsepordehye135.mihanblog.com/post/9"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دلسپرده ولایت</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);">/ 10. </span><a href="http://sayehgraph.blogfa.com/post-236.aspx"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">آفتاب و مهتاب</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);">/<br></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">11. </span><a href="http://taha2020.mihanblog.com/post/6"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">طاها</span></a>/ <a href="http://sazandegi-daneshjo.ir/post/87"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">12. سازندگی</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);">/13. </span><a href="http://www.usacrimes.blogfa.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">اسناد جنایات آمریکا</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);">/ 14. </span><a href="http://harfeh-hesab.blogfa.com/post-47.aspx"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">افسر جنگ نرم/ </span></a>15.&nbsp;<a href="http://afsare-jange-narm.blogfa.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"> زنگ بیداری/ 16. سایبرهنگ جنگ نرم/</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);">17. </span><a href="http://tahlil20.blogfa.com/post-209.aspx"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تحلیل بیست</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 255);">/ 18. <a href="http://baqiyatalahbiya.blogfa.com/post-11.aspx">ای دلنوازترین دلنواز کجایی/ </a>19.<a href="http://sheshgusheh.blogfa.com/post-139.aspx" target="_blank"> ارباب منم کربلا می‌خوام/</a> 20. <a href="http://famirabbasi.blogfa.com/post-128.aspx" target="_blank">پر پرواز/</a></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">21. <a href="http://omid-ghaffarloo.mihanblog.com/" target="_blank">امیدغفارلو</a>/ 22.<a href="http://lifestyle1.mihanblog.com/post/19" target="_blank"> ایرانی باشیم</a>/ 23. <a href="http://montazereghaem313.blogfa.com/post-71.aspx" target="_blank">مجموعه دست نوشته‌ها</a>/ 24.<a href="http://www.mi-ayad.blogfa.com/post-11.aspx" target="_blank"> یار آمدنی‌ست/ </a>25. <a href="http://313gomnam.mihanblog.com/post/23" target="_blank">زمزمه‌های یک پلاک/</a> 26. <a href="http://www.shafaat114.blogfa.com/post-32.aspx" target="_blank">لبیک یا خامنه‌ای</a>/ 27. <a href="http://potatoo.mihanblog.com/post/14" target="_blank">مکانیک زندگی</a>/ 28. <a href="http://seraahi.mihanblog.com/post/20" target="_blank">سه راهی خاطره</a>/ 29. <a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-13.aspx" target="_blank">قطره</a>/ 30. <a href="http://yektayeman25.blogfa.com/post-108.aspx" target="_blank">تاریخ از نگاه دیگر</a>/</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">31. <a href="http://resalatemandegar.blogfa.com/post-100.aspx" target="_blank">بهتره بدونیم/ </a>32. <a href="http://maadaram.mihanblog.com/post/29" target="_blank">مادرانه</a>/ 33.<a href="http://teshnetarin.mihanblog.com/post/68" target="_blank">تشنه ترین/ </a>34.<a href="http://saayeha.mihanblog.com/post/46" target="_blank"> سایه‌ها/</a>35. <a href="http://aflakshop.ir/page-8464.html" target="_blank">افلاک/</a>36. <a href="http://habibeyekhoda4.blogfa.com/post-48.aspx" target="_blank">دختر برگزیده خدا/ </a>37. <a href="http://www.only-for-allah.blogfa.com/post-57.aspx" target="_blank">رد پایی که روی دلم می‌ماند/ </a>38. <a href="http://www.rigestan.blogfa.com/post-74.aspx" target="_blank">ریگستان/ </a>39. <a href="http://beda.ir/post/59" target="_blank">حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اهواز</a>/40.<a href="http://iraniansaba.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank"> به وسعت آسمان/</a></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">41. <a href="http://sajade-neshin.mihanblog.com/" target="_blank">سجاده نشین ره عشق/</a>42. <a href="http://saaleme.mihanblog.com/post/66" target="_blank">کمترین بنده‌خدا/ </a>43.<a href="http://www.nsw.ir/article-505139.html" target="_blank">اولین و بزرگترین موتورجستجو در ایران</a> /44.<a href="http://cjfc.mihanblog.com/post/3463" target="_blank"> پایگاه جبهه جهادگران مجازی/ </a>45.<a href="http://teshnetarin.mihanblog.com/post/70" target="_blank"> تشنه ترین / </a>46.<a href="http://b-parva.blogfa.com/post-6.aspx" target="_blank">شهید مرحمت بالازاده/ </a>47.<a href="http://seraj-gh.blogfa.com/post-33.aspx" target="_blank"> وب گاه نشریه تخصصی سراج</a>/ 48. <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/202" target="_blank">نوای دل</a> <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/202" target="_blank">1</a>و <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/203" target="_blank">2</a> و <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/204" target="_blank">3</a> و<a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/205" target="_blank"> 4</a>/ 49. <a href="http://daricheh89.mihanblog.com/post/176" target="_blank">دریچه</a>/50. <a href="http://minimalak.persianblog.ir/post/22/" target="_blank">تک نوشت</a>/</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">51. <a href="http://mogmath.blogfa.com/post-150.aspx" target="_blank">موج ریاضی</a>/ 52. <a href="http://usacrimes.blogfa.com/" target="_blank">سند جنایات آمریکا</a>/ 53. <a href="http://www.parsiblog.com/shame313.blogfa.com/post-43.aspx" target="_blank">313شمع</a>// <br></span></p> <p><br></p> <p><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">موج در 16 آذر و با حضور 53 وبلاگ نویس به پایان رسید.</span></b></p> </div> </div> </div> </div> </div> text/html 2011-09-28T09:21:02+01:00 mojecyber.mihanblog.com موج وبلاگی جهادگران از حرمت معصومه تا حریم رضا http://mojecyber.mihanblog.com/post/10 <h1><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">روال این موج متفاوت از موج‌های قبلی است: زمان کوتاه است و نیازی به نام یکسان در پست ها نیست!</span></span></h1> <h1 style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دهه کرامت بهانه ای است برای آنانکه دستی بر قلم دارند و کلامی برای گفتن، تا به سلاح قلم و اندیشه و به هر آنچه با آن می شود سطری نگاشت(نون و القلم و ما یسطرون) عرض ارادتی دوباره و تجدید بیعتی جانانه با شاه ولایت جان و بانوی جان جانان داشته باشند .</span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="float: left;" src="http://up4.iranblog.com/images/t6h89vid6w8navjfgbc.jpeg" alt="" width="364" height="339"></span></span></h1> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اگر طالب حجی مقبول ، در مملکت طوس هستی! </span></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;اگر شبانه با رویای طواف بر قبه عاشورایی حسین به انتظار رویت خورشید تحجد می کنی!</span></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;دست بر قلم و دل به خدا بسپار و بنویس از ... </span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">موج وبلاگی«<span style="font-weight: bold;">از حرمت معصومه تا حریم رضا</span>» از تمام اعضای جبهه جهادگران مجازی و دیگر دوستان که در <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/Cyber_Jihad_Front/topicid/2320301/wrapper/%27http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://mojecyber.parsiblog.com/%27">موج های قبلی</a>&nbsp; همراهمان بودند، دعوت می‌کند که با نوشتن یادداشت‌ در وبلاگ‌های خود به این موج بپیوندند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">محورهایی که در نوشتن به شما کمک می کند:</span></span></p> <p style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" dir="rtl"><span>1-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>فاطمه ی&nbsp;پدر ، معصومه ی رضا ( بررسی نقش دختری و خواهری با توجه به شخصیت حضرت معصومه) </span></p> <p style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" dir="rtl"><span>2-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>ولایت مداری معصومه میراث مادرش فاطمه زهرا (س) ( بررسی الگوی ولایت مداری بر اساس شخصیت حضرت معصومه (س) ) </span></p> <p style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" dir="rtl"><span>3-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>فاطمه &nbsp;وار در اوج عفت و حیا ( بررسی مفهوم حیا و عفت با توجه به الگوی شخصیتی حضرت معصومه (س)&nbsp;)</span></p> <p style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" dir="rtl"><span>4-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>عالمه&nbsp;ای که حرمش مأمن عالمان عاشق ولایت است ( بررسی اهمیت پرداختن به علم و معرفت&nbsp;باتوجه به الگوی اسلامی )</span></p> <p style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" dir="rtl"><span>5-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>برادری که ولایت مداری اش را همچون عباس در کربلای زمان ثابت کرد ( بررسی شخصیت حضرت احمد موسی (شاهچراغ) و کرامات و زندگی پر برکت ایشان )</span></p> <p style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" dir="rtl"><span>6- </span><span>قسم به معصومه ات ، قسم به جواد.... ( بررسی نقش برادری و پدری بر اساس الگوی شخصیتی امام رضا (ع) )</span></p> <p style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" dir="rtl"><span>7-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>درس ولایت پذیری در مکتب امام رضا(ع) ( بررسی وظایف شیعه در برابر ولایت امام زمانش بر اساس زندگی سیاسی اجتماعی امام رضا (ع) )</span></p> <p style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" dir="rtl"><span>8-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>عشق زیارت .............امید عنایت ( خاطرات و دل نوشت ها در باب کرامات امام رضا(ع) )</span></p> <p style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" dir="rtl"><span>9-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>حاجتم را ، خیر و صلاحم را ، وظیفه ام را ،مولا جان بدون اذن دخولت چطور بخواهم؟(آداب زیارت با معرفت )</span></p> <p style="margin-right: 36pt; text-indent: -18pt;" dir="rtl"><span>10-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>از غریب بقیع تا غربت رضا ( چرا به امام رضا (ع) غریب الغربا می گویند ؟)</span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">وبلاگ‌هایی که تا این لحظه به موج پیوستند:</span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1.&nbsp; <a href="http://www.raheannor.mihanblog.com/post/110" target="_blank">راهیان نور</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2. <a href="http://bisemchi.blogfa.com/post-40.aspx" target="_blank">بیسیم‌چی</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">3. <a href="http://www.baygani-man.blogfa.com/post-517.aspx" target="_blank">بهترین و جالب‌‌ترین مطالب</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4. <a href="http://faryadeaboozar.mihanblog.com/post/45" target="_blank">فریاد ابوذر</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">5. <a href="http://www.6930.blogfa.com/" target="_blank">حسین خواجوی پور</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">6. <a href="http://montazeranefarajash.blogfa.com/post-138.aspx" target="_blank">کانون فرهنگی منتظران فرج</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">7. <a href="http://313gomnam.mihanblog.com/post/10" target="_blank">زمزمه ی یک پلاک</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">8. <a href="http://razizadeh7.blogfa.com/post-381.aspx" target="_blank">کاش می‌شد خدا را بوسید</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">9. <a href="http://delkhooun.mihanblog.com/post/24" target="_blank">دل خون</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">10. <a href="http://tahlil20.blogfa.com/post-201.aspx" target="_blank">تحلیل بیست</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">11. <a href="http://helalemehraboonema.mihanblog.com/post/229" target="_blank">جوانان هلال احمر پاکدشت</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">12. <a href="http://padkast.blogfa.com/post-5.aspx" target="_blank">پادکست‌های من</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">13. </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://khademoshohada89.blogfa.com/post-56.aspx" target="_blank">در تمنای نگاهت بی قرارم تا بیایی</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">14. <a href="http://ammarjavan.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">افسران جنگ نرم</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">15. <a href="http://redlines.blogfa.com/post-318.aspx" target="_blank">خط قرمزها</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">16. <a href="http://tasnim20.blogfa.com/post-30.aspx" target="_blank">حجاب</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">17. <a href="http://zamzam.persianblog.ir/post/168/" target="_blank">راه اینجاست</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">18. <a href="http://bayadkarikard.blogfa.com/post-152.aspx" target="_blank">باید کاری کرد</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">19. <a href="http://asemoneha.blogfa.com/post-38.aspx" target="_blank">برای آسمانی بودن و ماندن</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">این موج در 7/26 به پایان رسید.<br></span></span></p> text/html 2011-08-17T10:17:46+01:00 mojecyber.mihanblog.com موج وبلاگی جهادگران سومالی در پنجه مرگ(چشم امید سومالی ها) http://mojecyber.mihanblog.com/post/9 <h1><span style="font-size: small;">دعوت دفتر رهبری از مردم برای كمك به ملت قحطی‌زده‌ی سومالی</span></h1> <p><span style="font-size: small;">بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم<br><br>این روزها منطقه شاخ آفریقا و خصوصاً كشور مصیبت‌زده سومالی شاهد یكی از دردناك‌ترین بحران‌های انسانی است كه بر اثر خشكسالی و بروز قحطی و در سكوت و بی‌توجهی نهادهای بین‌المللی، جان میلیون‌ها مسلمان سومالیایی خصوصاً زنان و كودكان در معرض تهدید قرار گرفته است.</span><span style="font-size: small;"><img style="float: left;" title="سومالی در پنجه مرگ" src="http://divoo0ooneh.persiangig.com/image/somali.jpg" alt="قحطی در سومالی" width="282" height="187"></span><br><span style="font-size: small;"><br>به همین منظور و با توجه به عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب برای كمك به قحطی‌زدگان سومالی، از ملت نوع دوست و مسلمان ایران دعوت می‌شود تا در این ماه رحمت و بركت به كمك ملت مسلمان سومالی شتافته و كمك‌های نقدی و غیر نقدی خود را از طریق دستگاه‌های مسوول به دست مردم سومالی برسانند.</span>&nbsp;<br>&nbsp;<br><span style="font-size: small;">دفتر مقام معظم رهبری</span></p> <p><span style="font-size: small;"><br></span></p> <p><span style="font-size: small;">چشم امید مسلمانان نیازمند سومالی به دست‌ سخاوت مسلمانان جهان</span></p> <p><span style="font-size: small;">و اینک ایران:</span></p> <p><span style="font-size: small;">کمک‌های نقدی خود را از این طریق به دستشان برسانید:</span></p> <p><span style="font-size: small;">1. شماره حساب 99999 جمعیت هلال‌احمر نزد بانك ملی شعبه مركزی </span></p> <p><span style="font-size: small;">2. شماره حساب 0199999999003 سیبا نزد بانك ملی</span></p> <p><span style="font-size: small;">3. ارسال یك پیامك خالی از خط ایرانسل به شماره 8115 </span></p> <p><span style="font-size: small;">4. پرداخت اینترنتی کمیته امداد امام خمینی(ره) http://www.emdad.ir/epay/</span></p> <p><span style="font-size: small;"><br></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="http://mojecyber.parsiblog.com/" target="_blank">موج وبلاگی جهادگران مجازی</a> از تمام وبلاگ نویسان درخواست می‌کند که با نوشتن یک پست با عنوان <a href="http://mojecyber.parsiblog.com/Posts/10" target="_blank">«سومالی در پنجه مرگ»</a>&nbsp; و نیز نوشتن راه‌های کمک به مردم مسلمان سومالی به موج بپیوندد.</span></p> <p><span style="font-size: small;"><br></span></p> <p><span style="font-size: small;"><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">وبلاگهایی که تا کنون به موج پیوستند:</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">1. <a href="http://www.fanoos14.blogfa.com/post-423.aspx" target="_blank">فانوس</a> /2. <a href="http://www.baygani-man.blogfa.com/post-506.aspx" target="_blank">بهترین و جالب ترین مطالب</a>/ 3.<a href="http://abaloo1.blogfa.com/post-13.aspx" target="_blank"> آبالو</a>/4. <a href="http://rigestan.blogfa.com/post-62.aspx" target="_blank">ریگستان</a>/5. <a href="http://www.mighaat.mihanblog.com/post/148" target="_blank">وعده‌گاه</a>/6. <a href="http://3nokte.mihanblog.com/" target="_blank">سه نقطه سر خط</a>/7. <a href="http://bineshan312.blogfa.com/post-72.aspx" target="_blank">نشست‌های دوستانه</a>/8.<a href="http://bisemchi.blogfa.com/post-30.aspx" target="_blank"> سید بیسیم‌چی/</a>9.<a href="http://balatarazin.blogfa.com/post-76.aspx" target="_blank">بالاتر از این</a>/10. <a href="http://www.delparizad.ir/?p=38" target="_blank">دلپریزاد</a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">11. <a href="http://nesareabieaseman.blogfa.com/post-145.aspx" target="_blank">نثار آبی آسمان/</a>12. <a href="http://www.resalatemandegar.blogfa.com/post-78.aspx" target="_blank">بهتره بدونیم</a>/13. <a href="http://www.yektayeman25.blogfa.com/post-90.aspx" target="_blank">تاریخ از نگاه دیگر</a>/14.<a href="http://bineshan312.blogfa.com/post-72.aspx" target="_blank"> </a><a href="http://www.aghoshekhamosh.blogfa.com/post-16.aspx" target="_blank">آغوش خاموش</a>/15. <a href="http://famirabbasi.blogfa.com/post-104.aspx" target="_blank">پر پرواز</a>/16. <a href="http://elme3.blogfa.com/post-25.aspx" target="_blank">حکمت ها و اندرزها</a>/17. <a href="http://takavar114.blogfa.com/post-163.aspx" target="_blank">شاید جنگ خاتمه یافته باشد</a>/18. <a href="http://potatoo.mihanblog.com/post/6" target="_blank">مکانیک زندگی</a>/19. <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/175" target="_blank">نوای دل</a>/20. <a href="http://mahzehaya.blogfa.com/post-113.aspx" target="_blank">محض حیا</a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">21. <a href="http://tasbih34.blogfa.com/post-129.aspx" target="_blank">تسبیح/</a>22. <a href="http://tahlil20.blogfa.com/post-180.aspx" target="_blank">تحلیل بیست</a>/23. <a href="http://dtjbasij.blogfa.com/post-55.aspx" target="_blank">یاوران مهدی(عج)</a>/24. <a href="http://razizadeh7.blogfa.com/post-370.aspx" target="_blank">کاش می شد خدا را بوسید</a>/25. <a href="http://www.shame313.blogfa.com/post-13.aspx" target="_blank">شمع 313</a> /26. <a href="http://maheqaribestan.blogfa.com/post-76.aspx" target="_blank">ماه غریبستان</a>/27. <a href="http://hazrate-mah.mihanblog.com/post/232" target="_blank">حضرت ماه</a>/ 28. <a href="http://eshghbook.mihanblog.com/post/103" target="_blank">دفترخانه عشق</a>/29. <a href="http://faryadeaboozar.mihanblog.com/post/44" target="_blank">فریاد ابوذر</a>/ 30. <a href="http://missgod.blogfa.com/" target="_blank">دلتنگ خدا</a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">31. <a href="http://montazer-kochak.persianblog.ir/post/84/" target="_blank">منتظر کوچک</a>/ 32.<a href="http://www.seraj68.blogfa.com/post-17.aspx" target="_blank"> سراج</a>/ 33. <a href="http://redlines.blogfa.com/post-306.aspx" target="_blank">خط قرمزها</a>/ 34. <a href="http://seraahi.mihanblog.com/post/19" target="_blank">سه راهی خاطره</a>/ 35. <a href="http://14ayneyehagh.blogfa.com/post-3397.aspx" target="_blank">چهارده آئینه حق</a>/ 36. <a href="http://tasparoo.mihanblog.com/post/14" target="_blank">تسپارو</a>/ 37. <a href="http://bahanes.blogsky.com/1390/05/23/post-74/" target="_blank">بی بهانه</a>/ 38. <a href="http://omideentezar.parsiblog.com/Posts/10/%D9%85%D8%A7+%DA%A9%D8%AC%D8%A7+%DA%AF%D9%85+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%9F%D8%9F/" target="_blank">امیدانتظار من</a>/ 39. <a href="http://www.atefe-70.blogfa.com/post-26.aspx" target="_blank">برای تازه شدن دیر نیست</a>/40. <a href="http://aramesh66.blogfa.com/post-79.aspx" target="_blank">در جستجوی آرامش</a><br></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">41. <a href="http://bayadkarikard.blogfa.com/post-121.aspx" target="_blank">باید کاری کرد/ </a>42. <a href="http://padinaaa.mihanblog.com/post/176" target="_blank">دلنوشته/ </a>43. <a href="http://omideentezar.parsiblog.com/" target="_blank">امیدانتظار من</a></span>&nbsp;/ 44. <a href="http://delkhooun.mihanblog.com/post/23" target="_blank">دل خون</a>/ 45. <a href="http://mehdi65khani.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">فدایی ولایت</span></a>/ <span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">46. <a href="http://cyberwave.mihanblog.com/post/3" target="_blank">حرکت های وبلاگی/ </a>47. </span><a href="http://neverendingwar.blogfa.com/post-184.aspx" target="_blank"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">جنگ بی پایان/ </span></a><span style="font-size: small;">48. <a href="http://www.sadathashemi.blogfa.com/post-115.aspx" target="_blank">کوچه بنی هاشم/ </a>49.<a href="http://fatimapic64.blogsky.com/1390/05/25/post-233" target="_blank"> ته مانده های حرف های دلم/ </a>50.<a href="http://montazereghaem313.blogfa.com/post-65.aspx" target="_blank">فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی</a></span></p> <p><span style="font-size: small;">51. <a href="http://nasl-e-entezar.blogfa.com/post-78.aspx" target="_blank">تو بیا کین دل ما طاقت هجران ندارد/ </a>52. <a href="http://mogmath.blogfa.com/post-132.aspx" target="_blank">موج ریاضی/ </a>53. <a href="http://mmorgan.persianblog.ir/post/108/" target="_blank">زنگ بیداری/ </a>54. <a href="http://minimalak.persianblog.ir/post/21/" target="_blank">تک نوشت/ </a>55. <a href="http://real-god.mihanblog.com/post/3" target="_blank">اعجاز حقیقی خداوند/ </a>56. <a href="http://m2sr.parsiblog.com/Posts/79/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87+%D9%85%D8%B1%DA%AF/" target="_blank">آسمان سرخ/ </a>57. <a href="http://www.rahemostaghel1.blogfa.com/post-95.aspx" target="_blank">یادداشت‌های دانشجویان مستقل/ </a>58. <a href="http://zamzam.persianblog.ir/post/157/" target="_blank">راه اینجاست/ </a>59. <a href="http://lcszr.persianblog.ir/post/71/" target="_blank">کوماندوهای جنگ سایبری رامسر /</a>60. <a href="http://helalemehraboonema.mihanblog.com/post/217" target="_blank">جوانان هلال احمر پادکشت</a></span></p> <p><span style="font-size: small;">61. <a href="http://mirakhor.mihanblog.com/post/184" target="_blank">میرآخور/ </a>62. <a href="http://dadar-dana.persianblog.ir/post/9" target="_blank">دادار حکیم به همه چیز داناست/ </a>63. <a href="http://nassimman.persianblog.ir/post/109" target="_blank">کلاغ/ </a>64. <a href="http://ghalamdush.persianblog.ir/post/79" target="_blank">قلم دوش/ </a>65. <a href="http://expectedfriday.blogfa.com/post-11.aspx" target="_blank">مهدویت/ </a>66. <a href="http://teshnetarin.mihanblog.com/post/69" target="_blank">تشنه‌ترین/ </a>67.<a href="http://ayinevar.blogfa.com/post-13.aspx" target="_blank"> آئینه وار/ </a>68. <a href="http://aipr.mihanblog.com/post/5" target="_blank">و اما سائل فلا تنهر/ </a>69. <a href="http://cjf.ir/index.php/1390-05-11-11-02-03/item/176" target="_blank">جبهه جهادگران مجازی</a><br></span></p> <p><span style="font-size: small;">70. <a href="http://afsarejavan7762.blogfa.com/post-123.aspx" target="_blank">یک افسر جوان</a>/ 71. <a href="http://saeer.parsiblog.com/Posts/88/%D9%86%D8%B3%D9%84+%DA%A9%D8%B4%D9%8A+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/" target="_blank">ثائر</a><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b>موج در 1390/6/15 با مشارکت 71 وبلاگ به پایان رسید.</b></p> text/html 2011-08-08T10:12:38+01:00 mojecyber.mihanblog.com موج وبلاگی جهادگران سومالی در پنجه مرگ http://mojecyber.mihanblog.com/post/8 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اینجا سومالی است، جایی نزدیکی های جهنم&nbsp; ، کشوری در دل دره های دور از دسترس فلاکت ، مکانی که در آن یأس و نومیدی ، همبازی همیشگی کودکانش و شرم و خجلت، رفیق روز وشب پدرانی است که روزگار، لقمه ای نان و جرعه آب را از آنان دریغ کرده تا&nbsp; همچنان نگاهی سرد و آهی جانسوز، سوغاتی همه روزه شان باشد،&nbsp; برای کودکانی که حتی نای خواستن هم ندارند !!<br><img style="float: left;" title="سومالی در پنجه مرگ" src="http://previous.presstv.ir/photo/20110730/fattahi20110730112319950.jpg" alt="سومالی" width="320" height="266"><br>اینجا سومالی است،&nbsp; جایی برای تمرین مرگ ، خیابانهایی&nbsp; برای رها کردن طفلانی شیرخوار که از پستان های خالی مادرانشان ، چیزی جز&nbsp; بی تابی و عطش،&nbsp; نصیب جگر سوخته و لب خشکیده شان نمی شود !!<br><br>اینجا سومالی است،&nbsp; چیزی شبیه برزخ ، جایی برای نماندن و مکانی برای ندیدن !!!<br><br>برای تو خواهم نوشت،&nbsp; ای سرزمین شلاق های سرما وتازیانه های قحطی وگرسنگی !<br><br>برای تو خواهم نوشت که سرنوشت دخترکانت،&nbsp; تیره تر از پوست چروکیده دستان معصوم شان و پاشنه های ترک خورده پاهای خسته شان ، سالم تر از شرحه ی دل های رنج دیده و درد کشیده شان است.<br><br>برای تو خواهم نوشت،&nbsp; ای سرزمین کودکان بیمار و پدران خجل !<br><br>شاید کلامی از این نوشته ام و سطری از این شطحیات دردم ، دلی را به نجوا آرد و دعایی جاری از زبان روزه داری اهل ایمان ، دری از رحمت لایزال آن خوب مطلق را به سرزمین فقر ودرد و رنج گشاید !!<br><br>به نام خدا و به حرمت رسالت خطیر قلم،&nbsp; برای تو خواهم نوشت،&nbsp; ای سرزمین پامال شده در زیر چکمه های خشونت دیکتاتورهایی که فقر و قحطی را برایت به ارمغان آورده اند .<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;کسی چه می داند،&nbsp; شاید این قحطی،&nbsp; آغازی باشد برای&nbsp; پایان استیلای خسته کننده فقر و ظلم و خشونت و شاید من نیز با سیاه مشقی ، نقشی در پایان دادن به سرنوشت سرزمین سیاه پوستان سفید بخت داشته باشم !</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></p> <p><span style="font-size: small;">موج وبلاگی«سومالی در پنجه مرگ»<span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> از تمام اعضای جبهه جهادگران مجازی و دیگر دوستان که در موج قبلی«<a href="http://mojecyber.parsiblog.com/Posts/8" target="_blank">زن غربی را آزاد کنید</a>» همراهمان بودند، دعوت می‌کند که با نوشتن یادداشت‌ در وبلاگ‌های خود به این موج بپیوندند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">گفتنی است جمعیت هلال احمر آماده جمع آوری کمک‌های نقدی ملت نوعدوست ایران اسلامی برای مردم نیازمند سومالی است، کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب 99999 جمعیت هلال احمر نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی قابل پرد</span>اخت در سراسر کشور واریز کنید.</p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">وبلاگهایی که تا کنون به موج پیوستند:</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">1. <a href="http://www.fanoos14.blogfa.com/post-423.aspx" target="_blank">فانوس</a> /2. <a href="http://www.baygani-man.blogfa.com/post-506.aspx" target="_blank">بهترین و جالب ترین مطالب</a>/ 3.<a href="http://abaloo1.blogfa.com/post-13.aspx" target="_blank"> آبالو</a>/4. <a href="http://rigestan.blogfa.com/post-62.aspx" target="_blank">ریگستان</a>/5. <a href="http://www.mighaat.mihanblog.com/post/148" target="_blank">وعده‌گاه</a>/6. <a href="http://3nokte.mihanblog.com/" target="_blank">سه نقطه سر خط</a>/7. <a href="http://bineshan312.blogfa.com/post-72.aspx" target="_blank">نشست‌های دوستانه</a>/8.<a href="http://bisemchi.blogfa.com/post-30.aspx" target="_blank"> سید بیسیم‌چی/</a>9.<a href="http://balatarazin.blogfa.com/post-76.aspx" target="_blank">بالاتر از این</a>/10. <a href="http://www.delparizad.ir/?p=38" target="_blank">دلپریزاد</a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">11. <a href="http://nesareabieaseman.blogfa.com/post-145.aspx" target="_blank">نثار آبی آسمان/</a>12. <a href="http://www.resalatemandegar.blogfa.com/post-78.aspx" target="_blank">بهتره بدونیم</a>/13. <a href="http://www.yektayeman25.blogfa.com/post-90.aspx" target="_blank">تاریخ از نگاه دیگر</a>/14.<a href="http://bineshan312.blogfa.com/post-72.aspx" target="_blank"> </a><a href="http://www.aghoshekhamosh.blogfa.com/post-16.aspx" target="_blank">آغوش خاموش</a>/15. <a href="http://famirabbasi.blogfa.com/post-104.aspx" target="_blank">پر پرواز</a>/16. <a href="http://elme3.blogfa.com/post-25.aspx" target="_blank">حکمت ها و اندرزها</a>/17. <a href="http://takavar114.blogfa.com/post-163.aspx" target="_blank">شاید جنگ خاتمه یافته باشد</a>/18. <a href="http://potatoo.mihanblog.com/post/6" target="_blank">مکانیک زندگی</a>/19. <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/175" target="_blank">نوای دل</a>/20. <a href="http://mahzehaya.blogfa.com/post-113.aspx" target="_blank">محض حیا</a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">21. <a href="http://tasbih34.blogfa.com/post-129.aspx" target="_blank">تسبیح/</a>22. <a href="http://tahlil20.blogfa.com/post-180.aspx" target="_blank">تحلیل بیست</a>/23. <a href="http://dtjbasij.blogfa.com/post-55.aspx" target="_blank">یاوران مهدی(عج)</a>/24. <a href="http://razizadeh7.blogfa.com/post-370.aspx" target="_blank">کاش می شد خدا را بوسید</a>/25. <a href="http://www.shame313.blogfa.com/post-13.aspx" target="_blank">شمع 313</a> /26. <a href="http://maheqaribestan.blogfa.com/post-76.aspx" target="_blank">ماه غریبستان</a>/27. <a href="http://hazrate-mah.mihanblog.com/post/232" target="_blank">حضرت ماه</a>/ 28. <a href="http://eshghbook.mihanblog.com/post/103" target="_blank">دفترخانه عشق</a>/29. <a href="http://faryadeaboozar.mihanblog.com/post/44" target="_blank">فریاد ابوذر</a>/ 30. <a href="http://missgod.blogfa.com/" target="_blank">دلتنگ خدا</a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">31. <a href="http://montazer-kochak.persianblog.ir/post/84/" target="_blank">منتظر کوچک</a>/ 32.<a href="http://www.seraj68.blogfa.com/post-17.aspx" target="_blank"> سراج</a>/ 33. <a href="http://redlines.blogfa.com/post-306.aspx" target="_blank">خط قرمزها</a>/ 34. <a href="http://seraahi.mihanblog.com/post/19" target="_blank">سه راهی خاطره</a>/ 35. <a href="http://14ayneyehagh.blogfa.com/post-3397.aspx" target="_blank">چهارده آئینه حق</a>/ 36. <a href="http://tasparoo.mihanblog.com/post/14" target="_blank">تسپارتو</a>/ 37. <a href="http://bahanes.blogsky.com/1390/05/23/post-74/" target="_blank">بی بهانه</a>/ 38. <a href="http://omideentezar.parsiblog.com/Posts/10/%D9%85%D8%A7+%DA%A9%D8%AC%D8%A7+%DA%AF%D9%85+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%9F%D8%9F/" target="_blank">امیدانتظار من</a>/ 39. <a href="http://www.atefe-70.blogfa.com/post-26.aspx" target="_blank">برای تازه شدن دیر نیست</a>/40. <a href="http://aramesh66.blogfa.com/post-79.aspx" target="_blank">در جستجوی آرامش</a><br> </span></p> <p><span style="font-size: small;">41. <a href="http://bayadkarikard.blogfa.com/post-121.aspx" target="_blank">باید کاری کرد/ </a>42. <a href="http://padinaaa.mihanblog.com/post/176" target="_blank">پادینا</a><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">لیست در حال تکمیل شدن است...</span></p> text/html 2011-05-24T12:06:28+01:00 mojecyber.mihanblog.com موج وبلاگی جهادگران زن غربی را آزاد کنید http://mojecyber.mihanblog.com/post/7 <p><br></p> <p><span style="font-size: small;"><img style="float: left;" title="اسیر" src="http://www.sott.net/image/image/7479/bird_cage.jpg" alt="اسیر" width="299" height="251"></span></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">غرب با تمام ادعاهایی که در مورد دفاع از حقوق بشر داشته و دارد، بیشترین جفا را در طول تاریخ بشریت در حق انسانیت کرده است و در این میان سهم زنان غربی در برخورداری از مظالم عصر تجدد بیش از سهم ایشان نسبت به سایر مزایای اجتماعی و انسانی بوده است.</span></p> <p><br></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">بنا به گفته ی یکی از جامعه شناسان غربی، طرفداران حقوق زنان حتی به اندازه اختراع ماشین لباسشویی به جامعه زنان خدمت نکرده اند و در واقع از زن به عنوان ابزاری برای اعمال خودکامگی سران استکبار استفاده شده است.</span></p> <p><br></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">به نظر می رسد اگر چه طرفداران تفکرات لیبرالیستی از ابتدا قصد داشته اند به بهانه دفاع از زن فرهنگ بی بند و باری را در لفافه ای به نام تساوی حقوقی به خورد افکار عمومی و البته زنان بدهند اما در این میان زن مدرن نیز در سرعت بخشیدن به این روند و تن دادن به این جفاها&nbsp; کم مقصر نبوده است !!! &nbsp;</span></p> <p><br></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">ایجاد موج وبلاگی "زن غربی را آزاد کنید" به تاسی از <a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12518" target="_blank">فرمایشات مقام عظمای ولایت</a> در جمع گروهی از &nbsp;زنان نخبه ایرانی در سالگرد میلاد بانوی دو عالم در اول خردادماه سال 1390 بوده و هدف آن اعتراض به سوء استفاده از زن در غرب و ظلم و ستمی است که بر جامعه زنان فارغ از هر دین و آیینی روا شده است .</span></p> <p><span style="font-size: small;">امیدواریم این موج وبلاگی تلنگری باشد برای اهل فضل و صاحبان اندیشه تا با دیدی روشن تر و از زاویه قواعد نورانی اسلام یکبار دیگر در مورد جایگاه انسانی زن بیاندیشند و گامی در جهت احقاق حقوق پایمال شده زنان بردارند! </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">موج وبلاگی<b>«زن غربی را آزاد کنید»</b> از تمام اعضای جبهه جهادگران مجازی و دیگر دوستان که در موج قبلی«ب<a href="http://mojecyber.parsiblog.com/Posts/1/%D9%85%D9%88%D8%AC+%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%8A+%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">حرین بحرالدم</a>» همراهمان بودند، دعوت می‌کند که با نوشتن یادداشت‌ در وبلاگ‌های خود به این موج بپیوندند.</span></span></p> <p><br></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">موضوعات پیشنهادی:</span><br></span></span></div> <p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: bold;">1- زن – خانواده - تربیت <br>2- زن محور تربیت <br>3- نقش زن در خانواده <br>4- نقش زن در جامعه <br>5- آسیب های رواج فرهنگ بی بندباری میان زنان<br>6- استفاده ابزاری غرب از زن <br>7- زن و رسانه <br>8- دیدگاه مکاتب غربی به زن <br>9- فمینیسم<br>10- زن سالاری و آسیب های متصور <br>11- زن غربی و چالش های پیش رو <br>12- مقایسه جایگاه زن دراسلام و سایر مکاتب<br>13- نقش زنان در تحولات اجتماعی<br>14- تبعات حذف نقش مادری زن غربی <br>15- زندگی با دیگران به جای زندگی با خانواده <br>16- نقد مفهوم آزادی های اجتماعی زنان<br>17-زن و اشتغال <br>18- زن و توسعه پ<br>19- آیا دین برای زن محدودیت قائل است ؟<br>20- ویژگی های زن موفق<br>21- مقایسه تطبیقی جایگاه زن در غرب و اسلام <br>22- اسلام از زن میگوید<br>و....</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: bold;"><br></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">وبلاگ‌های پیوسته به موج: </span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1. <a href="http://saeer.parsiblog.com/Posts/75/%D8%B2%D9%86+%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%B1%D8%A7%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D9%86%D9%8A%D8%AF/" target="_blank">ثائر/ </a>2. <a href="http://minimalak.persianblog.ir/post/19/" target="_blank">تک نوشت/ </a>3. <a href="http://faryadeaboozar.mihanblog.com/post/24" target="_blank">فریاد ابوذر/ </a>4. <a href="http://mmorgan.persianblog.ir/post/107/" target="_blank">زنگ بیداری/ </a>5. <a href="http://baygani-man.blogfa.com/post-494.aspx" target="_blank">بهترین و جالب‌ترین مطالب/ </a>6. <a href="http://balatarazin.blogfa.com/post-52.aspx" target="_blank">بالاتر از این/ </a>7. <a href="http://faghatkhodaa.blogfa.com/post-27.aspx" target="_blank">ماییم و نوای بی نوایی/ </a>8. <a href="http://maheqaribestan.blogfa.com/post-68.aspx" target="_blank">ماه غریبستان/ </a>9. <a href="http://afsarejavan7762.blogfa.com/post-117.aspx" target="_blank">یک افسر جوان/ </a>10. <a href="http://mahmorgan2.persianblog.ir/post/54/" target="_blank">نردبان</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">11. <a href="http://tahlil20.blogfa.com/post-152.aspx" target="_blank">تحلیل بیست/ </a>12. <a href="http://zolqarnain.blogspot.com/2011/05/befria-kvinnan-i-vast.html" target="_blank">ذوالقرنین/ </a>13.<a href="http://www.mighaat.mihanblog.com/post/115" target="_blank"> وعده گاه/ </a>14. <a href="http://natanz.ibsblog.ir/post/1575/" target="_blank">ما با ولایت زنده‌ایم/</a> 15. <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/146" target="_blank">نوای دل/ </a>16. <a href="http://pelak14.bloghaa.com/1390/03/06/%D8%B2%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%AF/" target="_blank">پلاک14/ </a>17.<a href="http://hazrate-mah.mihanblog.com/post/221" target="_blank"> حضرت ماه/ </a>18. <a href="http://cyberwave.mihanblog.com/post/2" target="_blank">حرکت‌های وبلاگی/ </a>19. <a href="http://www.fanoos14.blogfa.com/post-400.aspx" target="_blank">فانوس/ </a>20. <a href="http://www.parsapress.ir/component/content/article/1-n/15550" target="_blank">پارسا پرس</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">21. <a href="http://jahade-eghtesad.blogfa.com/post-35.aspx" target="_blank">سال جهاد اقتصادی/ </a>22. <a href="http://3nokte.mihanblog.com/post/3" target="_blank">سه نقطه، سر خط/ </a>23. <a href="http://victoryhymn.mihanblog.com/post/9" target="_blank">سرود پیروزی/ </a>24. <a href="http://montazereghaem313.blogfa.com/post-64.aspx" target="_blank">فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی/ </a>25. <a href="http://sedayepa.persianblog.ir/post/12/" target="_blank">صدای پای آب/ </a>26. <a href="http://potatoo.mihanblog.com/post/3" target="_blank">مکانیک زندگی/ </a>27.<a href="http://amirreza-alehabib.blogfa.com/post-1441.aspx" target="_blank"> آل حبیب-‌ آرپیچی زن جنگ نرم</a>/ 28. <a href="http://rigestan.blogfa.com/post-50.aspx" target="_blank">ریگستان/ </a>29. <a href="http://manoto6.persianblog.ir/tag/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86" target="_blank">یادداشت‌های یک خبرنگار/ </a>30. <a href="http://shaamim.mihanblog.com/post/16" target="_blank">پراکنده‌های تصویری</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">31. <a href="http://ash-shahid.blogspot.com/2011/01/israel-destination-hotspot-for-women.html" target="_blank">الشهید/</a>32. <a href="http://bineshan312.blogfa.com/post-52.aspx" target="_blank">نشست‌های دوستانه/ </a>33. <a href="http://m2sr.parsiblog.com/Posts/68/%D8%B2%D9%86+%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%B1%D8%A7+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%AF+%21/" target="_blank">آسمان سرخ /</a>34.<a href="http://setarehaa.persianblog.ir/post/19/" target="_blank"> ستاره‌ها/ </a>35. <a href="http://14ayneyehagh.blogfa.com/post-3040.aspx" target="_blank">چهارده آینه حق/ </a>36. <a href="http://diideban.mihanblog.com/post/23" target="_blank">مقر دیده بانی/</a>37. <a href="http://www.amniati-etelaati.blogfa.com/post-176.aspx" target="_blank">سیاسی،‌امنیتی،‌اطلاعاتی/ </a>38. <a href="http://shoorabad.ir/post-124.aspx" target="_blank">شورآباد/</a> 39. <a href="http://hrm516.blogfa.com/post-14.aspx" target="_blank">پاتوق</a> /40. <a href="http://bisemchi.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">بیسیم‌چی</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">41. <a href="http://padinaaa.mihanblog.com/post/139" target="_blank">دل‌نوشته/ </a>42. <a href="http://delkhooun.mihanblog.com/post/22" target="_blank">دل‌خون/ </a>43. <a href="http://asemuneshab.mihanblog.com/post/2" target="_blank">آسمون شب</a>/ 44. <a href="http://mo-azghadi.mihanblog.com/post/40" target="_blank">پرستو مهاجر</a>/ 45. <a href="http://shaamim.mihanblog.com/post/16" target="_blank">زیباترین‌ها/</a>46. <a href="http://lifestyle1.mihanblog.com/post/17" target="_blank">ایرانی باشیم/ </a>47. <a href="http://nargess313.blogfa.com/post-8.aspx" target="_blank">اللهم عجل لولیک الفرج/ </a>48. <a href="http://support.womenhc.com/?p=2275&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1" target="_blank">مدیریت و پشتیببانی وبلاگ مدارس/ </a>49. <a href="http://mehdi65khani.blogfa.com/post-15.aspx" target="_blank">فدایی ولایت/ </a>50.<a href="http://mabedini.parsiblog.com/Posts/86/" target="_blank"> سیب خیال</a><br></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">51. <a href="http://seraahi.mihanblog.com/post/16" target="_blank">سه راهی خاطره</a>/ 52. <a href="http://guided.blogfa.com/post-19.aspx" target="_blank">آموزش جادوگری/</a>53.<a href="http://saaleme.mihanblog.com/post/62" target="_blank"> کمترین بنده خدا/ </a>54. <a href="http://maadaram.mihanblog.com/post/26" target="_blank">مادرانه/ </a>55. <a href="http://teshnetarin.mihanblog.com/post/58" target="_blank">تشنه ترین/ </a>56. <a href="http://x2y2.mihanblog.com/post/24" target="_blank">ایکس دو ایگرگ دو</a>/57.<a href="http://sepidaaar.mihanblog.com/post/25" target="_blank"> سپیدار</a>/ 58. <a href="http://tasnimn30.blogfa.com/post-164.aspx" target="_blank">تسنیم</a>/ 59. <a href="http://saayeha.mihanblog.com/post/44" target="_blank">سایه‌ها/ </a>60.</span><a href="http://sepidaaar.mihanblog.com/post/25" target="_blank">&nbsp;</a><a href="http://sahle313.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">سفارت عشق</a><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://sepidaaar.mihanblog.com/post/25" target="_blank"><br></a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">61.<a href="http://raheannor.mihanblog.com/post/86" target="_blank"> راهیان نور/</a>62.<a href="http://mogmath.blogfa.com/post-121.aspx" target="_blank"> موج ریاضی/</a>63. <a href="http://chandlahze.parsiblog.com/Posts/75" target="_blank">چندلحظه/ </a>64. <a href="http://redlines.blogfa.com/post-284.aspx" target="_blank">خط قرمز‌ها/</a>65. <a href="http://www.kosareali.blogfa.com/post-34.aspx" target="_blank">رد پای عشق /</a>67. <a href="http://13490.blogfa.com/post-634.aspx" target="_blank">صدفی برای مروارید/ </a>68. <a href="http://tasnimn30.blogfa.com/post-164.aspx" target="_blank">تسنیم/ </a>69. ک<a href="http://www.barsa.co/showthread.php?t=7066&amp;page=2" target="_blank">لوب حزب الله/</a> 70. <a href="http://www.sabzenabavi.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=15074:1390-03-12-10-34-15&amp;catid=53:-2&amp;Itemid=3" target="_blank">نهضت سبز نبوی</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">71. <a href="http://14ayneyehagh.ir/post-3040.aspx" target="_blank">چهارده آیینه حق</a> /72. <a href="http://elme3.blogfa.com/post-24.aspx" target="_blank">حکمت‌ها و اندرزها</a>/ 73. <a href="http://elme2.mihanblog.com/post/2" target="_blank">زندگی</a>/ 74. <a href="http://ma-6-nafar.blogspot.com/2011/06/blog-post.html">ما 6 نفر&nbsp; </a>/ 75.&nbsp; <a href="http://ahd-5.persianblog.ir/post/22/">ساحل هدایت&nbsp; </a>/&nbsp; 76. &nbsp; <a href="http://seraaat.mihanblog.com/post/22">صراط&nbsp; </a>/ 77 .&nbsp;<a href="http://www.hkhajavi69.blogfa.com/post-44.aspx"> </a></span><a href="http://www.hkhajavi69.blogfa.com/post-44.aspx">وبلاگ شخصی حسین خواجوی پور </a>/ 78.<a href="http://www.delneveshteosiasat.blogfa.com/post-156.aspx"> پا به پای ماه / </a>79.<a href="http://abdolkarimabedini.parsiblog.com/Posts/9"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">پایگاه سایبری حجة الاسلام و المسلمین عبدالکریم عابدینی </span></a>/ 80. <a href="http://delneveshteosiasat.blogfa.com/post-156.aspx" target="_blank">پا به پای ماه</a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">81. <a href="http://vasati.parsiblog.com/Posts/100" target="_blank">وسطی/ </a>82. <a href="http://www.aghoshekhamosh.blogfa.com/" target="_blank">آغوشِ خاموش/ </a>83. <a href="http://tasparoo.mihanblog.com/post/11" target="_blank">تسپارو</a></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2011-05-10T19:03:00+01:00 mojecyber.mihanblog.com موج وبلاگی جهادگران ادامه کار http://mojecyber.mihanblog.com/post/6 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">تصمیم بر آن شده است که دوستان وبلاگ نویس علاقمند به مشارکت در این موج وبلاگی به&nbsp;<a href="http://bahrain.parsiblog.com/" target="_blank"> وبلاگ جنبش وبلاگی حمایت از مردم بحرین</a> رفته و زین پس به روز شدن وبلاگشان در رابطه با بحرین را آنجا گزارش دهند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">دیگر این وبلاگ با نام بحرین به روز نخواهد شد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">از تمام عزیزان که در این موج همراهمان بودند، سپاسگزاریم.<br></span></p><br><p style="text-align: justify;"><b>وبلاگ‌هایی که به موج پیوستند:</b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">1. <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/116" target="_blank">نوای دل /</a>2.<a href="http://bisemchi.blogfa.com/post-3.aspx" target="_blank">سید بی سیم چی/</a>3.<a href="http://raheannor.mihanblog.com/post/35" target="_blank">راهیان نور/ </a>4.<a href="http://victoryhymn.mihanblog.com/post/6" target="_blank">سرود پیروزی/ </a>5.<a href="http://www.ammarjavan.blogfa.com/post-21.aspx" target="_blank"> افسران جنگ نرم / </a>6.<a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">قطره در موج /</a>7.<a href="http://www.ansarolzahra.blogfa.com/post-30.aspx" target="_blank">انصار الزهراء سلام الله علیها</a>/ </span><span style="font-size: small;">8.<a href="http://rigestan.blogfa.com/post-46.aspx" target="_blank">ریگستان /</a>9.<a href="http://velayat1389.mihanblog.com/post/249" target="_blank">عشقم یعنی رهبرم سید علی.../ </a>10.<a href="http://set.mihanblog.com//post/250" target="_blank"> </a><a href="http://www.set.mihanblog.com/" target="_blank">کامپیوتر و اینترنت /</a> 11.<a href="http://islamineurope.ir/?p=3214" target="_blank"> اسلام در اروپا/ </a>12.<a href="http://redlines.blogfa.com/post-268.aspx" target="_blank">خط قرمزها / </a>13.<a href="http://resalatemandegar.blogfa.com/" target="_blank">بهتره بدونیم /</a>14. <a href="http://yektayeman25.blogfa.com/" target="_blank">تاریخ از نگاه دیگران/ </a>15. <a href="http://takavar114.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما</a></span></span> /<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">16. <a href="http://faryadeaboozar.persianblog.ir/post/69/" target="_blank">فریاد ابوذر/ </a>17. <a href="http://mighaat.mihanblog.com/post/100" target="_blank">وعده گاه /</a>18. <a href="http://smnetwork.mihanblog.com/post/159" target="_blank">وب نوشت گروه پیام آفتاب/ </a>19. <a href="http://alqous.blogfa.com/post-223.aspx">الغوث دشمن شناسی و بصیرت/ </a>20.<a href="http://velayat1368.blogfa.com/post-96.aspx" target="_blank"> ولایت / </a>21.<a href="http://hazrate-mah.mihanblog.com/post/214" target="_blank">حضرت ماه/ </a>22. <a href="http://guided.blogfa.com/post-9.aspx" target="_blank">وارث/ </a>23. <a href="http://www.baygani-man.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank">بهترین و جالبترین مطالب/ </a>24. <a href="http://www.gfrsha.mihanblog.com/post/41" target="_blank">گروه فیلم‌سازی رهروان شهید آوینی/ </a>25. <a href="http://alhaghah.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">الحاقه/ </a>27. </span></span>&nbsp;<a href="http://takavar114.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">&nbsp;</a><a href="http://mo-azghadi.mihanblog.com/post/33" target="_blank">پرستو مهاجر/ </a>28. <a href="http://fadaiyoon.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">فدائیون</a>/ 29. <a href="http://www.bptums.blogfa.com/post-98.aspx" target="_blank">بسیج داروسازی دانشگاه تهران</a>/ 30. <a href="http://mahmorgan2.persianblog.ir/post/53/" target="_blank">نردبان</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">31. <a href="http://bineshan312.blogfa.com/post-41.aspx" target="_blank">نشست‌های دوستانه/ </a>32. <a href="http://diideban.mihanblog.com/post/15" target="_blank">مقر دیده‌بانی</a>/ 33.<a href="http://amirreza-alehabib.blogfa.com/post-1337.aspx" target="_blank"> آل حبیب-‌آرپیچی زن جنگ نرم</a>/ 34. <a href="http://mahdizamane.blogfa.com/" target="_blank">طلبه جوان</a> /35. <a href="http://saeer.parsiblog.com/Posts/64/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86/" target="_blank">ثائر</a> /36. <a href="http://nesareabieaseman.blogfa.com/post-125.aspx" target="_blank">نثار آبی آسمان</a> /37. <a href="http://neverendingwar.blogfa.com/post-99.aspx" target="_blank">جنگ بی پایان</a> /38. <a href="http://hatef61.blogfa.com/post-74.aspx" target="_blank">هاتف</a>/ 39.<a href="http://aynaammar313n.blogfa.com/post-22.aspx" target="_blank"> أین عمار</a>/ 40.<a href="http://m2sr.parsiblog.com/Posts/64/%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82+%D9%88+%D8%B2%D9%87%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84+%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D9%87%D9%88%D9%82%D8%A7/" target="_blank">آسمان سرخ</a>/ 41. <a href="http://kanoonfath.blogfa.com/post-970.aspx" target="_blank">کانون وبلاگ نویسان فتح/ </a>42. <a href="http://webfaam.mihanblog.com/post/152" target="_blank">وب فا</a>/ 43. <a href="http://www.mahtab10.blogfa.com/post-54.aspx" target="_blank">تقریبا همه چیز</a>/ 44. <a href="http://www.asr-entezar.ir/archives/6485" target="_blank">عصر انتظار</a>/ 45. <a href="http://hoviat.tk/" target="_blank">هویت و فتنه جهانی</a>/ 46. <a href="http://rajaii88.blogfa.com/post-188.aspx" target="_blank">حافظه تاریخی یک ملت</a>/ 47. <a href="http://elahiyat-shia.ir/post-786.aspx" target="_blank">الهیات شیعه</a>/ 48. <a href="http://delkhooun.mihanblog.com/post/21" target="_blank">دل‌خون/ </a>49.<a href="http://sarbedaranali.persianblog.ir/post/67/" target="_blank"> سربداران علی/ </a>50. <a href="http://areffighter.blogfa.com/post-569.aspx" target="_blank">او خواهد آمد...</a>/ 51. <a href="http://www.fanoos14.blogfa.com/post-369.aspx" target="_blank">فانوس/ </a>52. <a href="http://tahoora.parsiblog.com/Posts/42/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">طهور</a> /53.<a href="http://chatrebarooni.mihanblog.com/post/53" target="_blank"> چتر بارونی</a>/ 54. <a href="http://jornalism1.blogfa.com/" target="_blank">یک+یک=یک</a>/ 55. <a href="http://14ayneyehagh.blogfa.com/post-2934.aspx" target="_blank">چهارده اینه حق</a> /56. <a href="http://sajane-neshin.mihanblog.com/post/25" target="_blank">سجاده نشین ره عشق</a> /57. <a href="http://lajman.ir/post/18" target="_blank">لجمن،‌لبه جلویی منطقه نبرد</a> /58. <a href="http://mardomyar.com/" target="_blank">مردم یار</a> /59. <a href="http://cont-louka.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">گروه گرافیکی شهید کنت لوکا واب</a> /60.<a href="http://tasnimn30.blogfa.com/post-155.aspx" target="_blank"> تسنیم</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">61. <a href="http://tasnim12.mihanblog.com/post/13" target="_blank">دوست من خدا</a>/ 62. <a href="http://arzeshinevis.ir/post/136" target="_blank">پایگاه اطلاع رسانی ارزشی نویس</a>/ 63. <a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-7.aspx" target="_blank">قطره در موج</a>/ 64.<a href="http://www.hishkimanonemishnase.blogfa.com/post-49.aspx" target="_blank">هیشکی منو نمی‌شناسه</a>/65. <a href="http://hezare3.blogfa.com/post-112.aspx" target="_blank">مهاجر افغانی و استعمار نو</a> / 66.<a href="http://bazbaran12.blogfa.com/post-369.aspx" target="_blank">باز باران</a>/ 67.<a href="http://supersit.mihanblog.com/post/5" target="_blank">بهترین</a>/ 68. <a href="http://chandlahze.parsiblog.com/" target="_blank">چند لحظه</a>/ 69. <a href="http://baharnarenj50.parsiblog.com/Author/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC/?P=1" target="_blank">بهار نارنج</a>/ 70.<a href="http://hiddenpart.blogfa.com/post-104.aspx" target="_blank">Hidden part</a> 71. <a href="http://shureshirinnn.blogfa.com/post-117.aspx" target="_blank">السلام علیک یا خزان العلم، مولاجان</a>/ 72.<a href="http://propicnet.com/fa/users/blog/post.php?username=islamineurope&amp;post_blog_id=1120" target="_blank"> وبلاگ عکاسی بحرین بحرالدم</a>/ 73. <a href="http://propicnet.com/fa/users/index.php?username=islamineurope&amp;image_id=41831" target="_blank">فوتوبلاگ عکاسی بحرین بحر الدم</a>/ 74. <a href="http://ecounivers.blogfa.com/post-260.aspx" target="_blank">اقتصاد</a> /75. <a href="http://www.yarsan.blogsky.com/1390/01/28/post-123/" target="_blank">اهل حق و آئین یاری</a>/ 76.<a href="http://zahrasadra.blogfa.com/post-16.aspx" target="_blank">چند کلمه حرف حساب</a>/ 77.<a href="http://falsafe82.blogfa.com/" target="_blank">اینجا فلسفه 82کلاسی برای همه</a>/ 78. <a href="http://qoran74.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم</a>/ 79. <a href="http://rahnameh.blogfa.com/post-67.aspx" target="_blank">رهپویان</a>/ 80. <a href="http://sayareranj.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">سیاره رنج</a>/ 81. <a href="http://www.mobarez-88.blogfa.com/post-43.aspx" target="_blank">مبارز</a>/ 82. <a href="http://antiantiarrival.mihanblog.com/post/266" target="_blank">برای ظهور</a>/ 83. <a href="http://faryadeaboozar.mihanblog.com/post/19" target="_blank">فریاد ابوذر</a>/ 84. <a href="http://www.hkhajavi69.blogfa.com/post-34.aspx" target="_blank">وبلاگ شخصی حسین خواجوی پور</a>/ <a href="http://jahade-eghtesad.blogfa.com/post-4.aspx" target="_blank">85.سال جهاد اقتصادی</a>/ 86. <a href="http://areffighter.blogfa.com/post-569.aspx" target="_blank">منتظر</a>/ 87. <a href="http://velayi.persianblog.ir/post/318/" target="_blank">با ولایت تا شهادت</a>/ 88. <a href="http://akhlagh-sadjad.blogfa.com/post-477.aspx" target="_blank">کاش دروغ باشد</a>/ 89. <a href="http://zolqarnain.blogspot.com/2011/04/blog-post.html" target="_blank">ذوالقرنین</a>/ 90.<a href="http://www.bahlool.se/2011/04/24/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">bahool</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">91.<a href="http://gomnambasij.blogfa.com/post-12.aspx" target="_blank"> پایگاه شهید بابازاده کشمش تپه</a>/ 92. <a href="http://bahroddam.mihanblog.com/" target="_blank">دفاع از مردم مظلوم بحرین </a>/ 93. <a href="http://safaeinejad.ir/?p=310#comment-1219" target="_blank">بینش من</a> /94. <a href="http://www.gomnam-dargir.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">می توان عمار شد</a>/ 95. <a href="http://313nafar.mihanblog.com/post/37" target="_blank">صدرا</a>/ 96. <a href="http://natanz.ibsblog.ir/post/1533/" target="_blank">ما با ولایت زنده ایم</a>/ 97.<a href="http://tavoosbehesht.blogfa.com/post-1317.aspx">طاووس بهشت</a> /98. <a href="http://baranalamshahi1360.blogfa.com/post-38.aspx" target="_blank">ان بالا یکی مرا دوست دارد</a>/ 99. <a href="http://basiratnews.mihanblog.com/post/305" target="_blank">سنگر بصیرت</a>/ 100.<a href="http://seiaasat.persianblog.ir/post/38" target="_blank"> نگهبان</a>/ 101. <a href="http://www.cloob.com/profile/blog/one/username/yarsan121/logid/1555278" target="_blank">ماندانا یادگاری</a>/ 102. <a href="http://yarsan121.blogfa.com/post-51.aspx" target="_blank">اهل حق</a>/ 103. <a href="http://poshtekhatti.parsiblog.com/Posts/68/%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%C2%BB/" target="_blank">پشت خطی</a>/ 104. <a href="http://shurehosseini.mihanblog.com/post/17" target="_blank">شور حسینی/</a> 105. <a href="http://www.vahdatnik.blogfa.com/post-18.aspx" target="_blank">وحدت</a> / 106.<a href="http://www.vahdatnik.com/news/3-team/18-1390-02-06-08-50-55.html" target="_blank">وحدت</a>/ 107. <a href="http://fatemehsn.parsiblog.com/Posts/59/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">نم نم افتاب</a>/ 108. <a href="http://0000223.blogfa.com/post-131.aspx" target="_blank">سیمای افتاب</a> / 109. <a href="http://zamzam-penhan.persianblog.ir/post/35/" target="_blank">زمزم پنهان</a>/ 110. <a href="http://manovrekoor.blogfa.com/post-35.aspx">دموکراسی</a>/ 111. <a href="http://maasomen.parsiblog.com/Posts/102" target="_blank">معصومین</a>/ 112. <a href="http://bidari313.wordpress.com/2011/04/27/bahrian-the-blood-ocean/" target="_blank">بیداری313</a> / 113.<a href="http://katebbashi.ir/?p=1233" target="_blank">کاتب باشی</a>/ 114. <a href="http://soode.parsiblog.com/Posts/103/%27%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%27/" target="_blank">یه گفتگوی رو در رو</a>/ 115.<a href="http://fetnehsoozoon.rozblog.com/post107.php" target="_blank">پدر گر رفت تفنگ پدری هست هنوز</a> / 116.<a href="http://akhlagh-sadjad.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank"> معیشت در سایه اخلاق</a>/ 117. <a href="http://www.sosan4.blogfa.com/post-173.aspx" target="_blank">هنگامه دل</a>/ 118. <a href="http://atrgol.blogfa.com/post-56.aspx" target="_blank">لبخند فقط نشانه رضایت نیست</a>/ 119. <a href="http://senoobar.mihanblog.com/post/59" target="_blank">یک کلمه حرف حساب</a>/120. <a href="http://www.tadbir2011.blogfa.com/post-6.aspx" target="_blank">تبعیت از ولی فقیه تمرین تبعیت از امام معصوم</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">121. <a href="http://1180.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">وبلاگ تحلیلی قائم</a>/ 122. <a href="http://golebanafsh.persianblog.ir/post/111/" target="_blank">نوای عاشقی</a> / 123.<a href="http://narseh.blogfa.com/post-3.aspx" target="_blank">قطعه 50</a>/ 124. <a href="http://diodiamore.blogfa.com/post-60.aspx" target="_blank">دلنوشته</a>/ 125. <a href="http://bivattan.persianblog.ir/post/111/" target="_blank">بیوتن</a> /126. <a href="http://zehnnevesht.ir/?p=30#comment-81" target="_blank">ذهن نوش</a><a href="http://www.parsiblog.com/Notes.aspx">ارسال</a><a href="http://zehnnevesht.ir/?p=30#comment-81" target="_blank">ت</a>/ 127. <a href="http://bordbar2.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">امیدوار</a>/ 128. <a href="http://rozegaryno.persianblog.ir/post/15/" target="_blank">روزگار نو</a>/ 129.<a href="http://hzbeallah.persianblog.ir/post/149/" target="_blank">حزب الله</a>/ 130. <a href="http://afsanehefarda.persianblog.ir/post/20/" target="_blank">افسانه فردا</a>/ 131. <a href="http://iriapus.blogfa.com/post-96.aspx" target="_blank">اتحاد اسلامی بیداری جهانی</a>/ 132. <a href="http://tahoora.parsiblog.com/Posts/42" target="_blank">طهور</a>/ 133. <a href="http://sakouyeparvaz.blogfa.com/post-35.aspx" target="_blank">سکوی پرواز</a>/ 134. <a href="http://forjeh20.blogfa.com/post-130.aspx" target="_blank">عطر ریحان</a>/ 135. <a href="http://shurehosseini.mihanblog.com/post/17" target="_blank">شورحسینی</a>/ 136.<a href="http://harfedel-69.blogfa.com/9002.aspx" target="_blank"> سلام علی قلب زینب الصبور</a>/ 137. <a href="http://to99.blogfa.com/post-13.aspx" target="_blank">شاید همه چیز</a>/ 138. <a href="http://nafis2036205.parsiblog.com/Posts/190/%D9%83%D8%A7%D8%B4+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF+%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B4+%D9%85%D9%8A%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%21/" target="_blank">یک نفس عمیق</a>/ 139. <a href="http://elahevenos.persianblog.ir/post/143/" target="_blank">حرف‌های من</a>/ 140.<a href="http://mogmath.blogfa.com/post-113.aspx" target="_blank">موج ریاضی</a>/ 141.<a href="http://marmi313.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">marmi313</a><br></p> text/html 2011-05-03T21:58:54+01:00 mojecyber.mihanblog.com موج وبلاگی جهادگران بحرین بحر الدم(زنان بحرینی) http://mojecyber.mihanblog.com/post/5 <p><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">خبر رسیدن نامه ای از سوی شما و فریاد یاری خواهیتان به پزشکان ایرانی را شنیدیم، <a href="http://www.omidnews.ir/Pages/News-1235.aspx" target="_blank">برایمان خواندند </a>و دلتنگ شدیم. اینجا همچون آنجاست، دل های ما در تاب و تب است و هر خبری از بحرین قلب هایمان را به درد می آورد.</span></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="float: left;" title="بحرین بحر الدم" src="http://social.andishgar.ir/i/attachments/1/1303831196364968_large.jpg" alt="بحرین" width="253" height="208"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">اما وضعیت خواهرانمان در آنجا دلخراش تر از هر خبر دیگری است و لحظه لحظه ی کربلا را برایمان تداعی می کند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">اینجا حتی <a href="http://www.jahannews.com/vdcexx8zfjh8pfi.b9bj.html" target="_blank">یکی از نمایندگان مجلس </a>هم از وضعیت شما خبر می دهد، از این که وضعیت بر شما سخت تر ازگذشته شده و فشارها به نهایت رسیده و دل تنگی مان شدت گرفته است!</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">چه کاری از دستمان بر می آید جز اینکه اشک های چشممان را بدرقه ی راهتان کنیم و قوت قلب بدهیم برایتان که شما راه اسرای کربلا را در پیش گرفته ا</span></span>&nbsp;<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">ید و وعده ی الهی حق است و در اینجا برایتان بنویسیم، برای خواهران بحرینی مان.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">این هفته همه برای شما می نویسیم و معتقدیم بحرین کربلاست و بحرین بحر الدم است!</span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">از تمام وبلاگ نویسان پیوسته به موج و کسانی که هنوز نپیوسته اند خواهش می‌کنیم که این هفته از مظلومیت زنان وکودکان بحرینی بنویسند.<br></span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p><br></p> <p style="text-align: justify;"><b>وبلاگ‌هایی که تا کنون به موج پیوستند:</b></p> <p style="text-align: justify;"><b>وبلاگ‌هایی که به موج پیوستند:</b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">1. <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/116" target="_blank">نوای دل /</a>2.<a href="http://bisemchi.blogfa.com/post-3.aspx" target="_blank">سید بی سیم چی/</a>3.<a href="http://raheannor.mihanblog.com/post/35" target="_blank">راهیان نور/ </a>4.<a href="http://victoryhymn.mihanblog.com/post/6" target="_blank">سرود پیروزی/ </a>5.<a href="http://www.ammarjavan.blogfa.com/post-21.aspx" target="_blank"> افسران جنگ نرم / </a>6.<a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">قطره در موج /</a>7.<a href="http://www.ansarolzahra.blogfa.com/post-30.aspx" target="_blank">انصار الزهراء سلام الله علیها</a>/ </span><span style="font-size: small;">8.<a href="http://rigestan.blogfa.com/post-46.aspx" target="_blank">ریگستان /</a>9.<a href="http://velayat1389.mihanblog.com/post/249" target="_blank">عشقم یعنی رهبرم سید علی.../ </a>10.<a href="http://set.mihanblog.com//post/250" target="_blank"> </a><a href="http://www.set.mihanblog.com/" target="_blank">کامپیوتر و اینترنت /</a> 11.<a href="http://islamineurope.ir/?p=3214" target="_blank"> اسلام در اروپا/ </a>12.<a href="http://redlines.blogfa.com/post-268.aspx" target="_blank">خط قرمزها / </a>13.<a href="http://resalatemandegar.blogfa.com/" target="_blank">بهتره بدونیم /</a>14. <a href="http://yektayeman25.blogfa.com/" target="_blank">تاریخ از نگاه دیگران/ </a>15. <a href="http://takavar114.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما</a></span></span> /<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">16. <a href="http://faryadeaboozar.persianblog.ir/post/69/" target="_blank">فریاد ابوذر/ </a>17. <a href="http://mighaat.mihanblog.com/post/100" target="_blank">وعده گاه /</a>18. <a href="http://smnetwork.mihanblog.com/post/159" target="_blank">وب نوشت گروه پیام آفتاب/ </a>19. <a href="http://alqous.blogfa.com/post-223.aspx">الغوث دشمن شناسی و بصیرت/ </a>20.<a href="http://velayat1368.blogfa.com/post-96.aspx" target="_blank"> ولایت / </a>21.<a href="http://hazrate-mah.mihanblog.com/post/214" target="_blank">حضرت ماه/ </a>22. <a href="http://guided.blogfa.com/post-9.aspx" target="_blank">وارث/ </a>23. <a href="http://www.baygani-man.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank">بهترین و جالبترین مطالب/ </a>24. <a href="http://www.gfrsha.mihanblog.com/post/41" target="_blank">گروه فیلم‌سازی رهروان شهید آوینی/ </a>25. <a href="http://alhaghah.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">الحاقه/ </a>27. </span></span>&nbsp;<a href="http://takavar114.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">&nbsp;</a><a href="http://mo-azghadi.mihanblog.com/post/33" target="_blank">پرستو مهاجر/ </a>28. <a href="http://fadaiyoon.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">فدائیون</a>/ 29. <a href="http://www.bptums.blogfa.com/post-98.aspx" target="_blank">بسیج داروسازی دانشگاه تهران</a>/ 30. <a href="http://mahmorgan2.persianblog.ir/post/53/" target="_blank">نردبان</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">31. <a href="http://bineshan312.blogfa.com/post-41.aspx" target="_blank">نشست‌های دوستانه/ </a>32. <a href="http://diideban.mihanblog.com/post/15" target="_blank">مقر دیده‌بانی</a>/ 33.<a href="http://amirreza-alehabib.blogfa.com/post-1337.aspx" target="_blank"> آل حبیب-‌آرپیچی زن جنگ نرم</a>/ 34. <a href="http://mahdizamane.blogfa.com/" target="_blank">طلبه جوان</a> /35. <a href="http://saeer.parsiblog.com/Posts/64/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86/" target="_blank">ثائر</a> /36. <a href="http://nesareabieaseman.blogfa.com/post-125.aspx" target="_blank">نثار آبی آسمان</a> /37. <a href="http://neverendingwar.blogfa.com/post-99.aspx" target="_blank">جنگ بی پایان</a> /38. <a href="http://hatef61.blogfa.com/post-74.aspx" target="_blank">هاتف</a>/ 39.<a href="http://aynaammar313n.blogfa.com/post-22.aspx" target="_blank"> أین عمار</a>/ 40.<a href="http://m2sr.parsiblog.com/Posts/64/%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82+%D9%88+%D8%B2%D9%87%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84+%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D9%87%D9%88%D9%82%D8%A7/" target="_blank">آسمان سرخ</a>/ 41. <a href="http://kanoonfath.blogfa.com/post-970.aspx" target="_blank">کانون وبلاگ نویسان فتح/ </a>42. <a href="http://webfaam.mihanblog.com/post/152" target="_blank">وب فا</a>/ 43. <a href="http://www.mahtab10.blogfa.com/post-54.aspx" target="_blank">تقریبا همه چیز</a>/ 44. <a href="http://www.asr-entezar.ir/archives/6485" target="_blank">عصر انتظار</a>/ 45. <a href="http://hoviat.tk/" target="_blank">هویت و فتنه جهانی</a>/ 46. <a href="http://rajaii88.blogfa.com/post-188.aspx" target="_blank">حافظه تاریخی یک ملت</a>/ 47. <a href="http://elahiyat-shia.ir/post-786.aspx" target="_blank">الهیات شیعه</a>/ 48. <a href="http://delkhooun.mihanblog.com/post/21" target="_blank">دل‌خون/ </a>49.<a href="http://sarbedaranali.persianblog.ir/post/67/" target="_blank"> سربداران علی/ </a>50. <a href="http://areffighter.blogfa.com/post-569.aspx" target="_blank">او خواهد آمد...</a>/ 51. <a href="http://www.fanoos14.blogfa.com/post-369.aspx" target="_blank">فانوس/ </a>52. <a href="http://tahoora.parsiblog.com/Posts/42/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">طهور</a> /53.<a href="http://chatrebarooni.mihanblog.com/post/53" target="_blank"> چتر بارونی</a>/ 54. <a href="http://jornalism1.blogfa.com/" target="_blank">یک+یک=یک</a>/ 55. <a href="http://14ayneyehagh.blogfa.com/post-2934.aspx" target="_blank">چهارده اینه حق</a> /56. <a href="http://sajane-neshin.mihanblog.com/post/25" target="_blank">سجاده نشین ره عشق</a> /57. <a href="http://lajman.ir/post/18" target="_blank">لجمن،‌لبه جلویی منطقه نبرد</a> /58. <a href="http://mardomyar.com/" target="_blank">مردم یار</a> /59. <a href="http://cont-louka.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">گروه گرافیکی شهید کنت لوکا واب</a> /60.<a href="http://tasnimn30.blogfa.com/post-155.aspx" target="_blank"> تسنیم</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">61. <a href="http://tasnim12.mihanblog.com/post/13" target="_blank">دوست من خدا</a>/ 62. <a href="http://arzeshinevis.ir/post/136" target="_blank">پایگاه اطلاع رسانی ارزشی نویس</a>/ 63. <a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-7.aspx" target="_blank">قطره در موج</a>/ 64.<a href="http://www.hishkimanonemishnase.blogfa.com/post-49.aspx" target="_blank">هیشکی منو نمی‌شناسه</a>/65. <a href="http://hezare3.blogfa.com/post-112.aspx" target="_blank">مهاجر افغانی و استعمار نو</a> / 66.<a href="http://bazbaran12.blogfa.com/post-369.aspx" target="_blank">باز باران</a>/ 67.<a href="http://supersit.mihanblog.com/post/5" target="_blank">بهترین</a>/ 68. <a href="http://chandlahze.parsiblog.com/" target="_blank">چند لحظه</a>/ 69. <a href="http://baharnarenj50.parsiblog.com/Author/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC/?P=1" target="_blank">بهار نارنج</a>/ 70.<a href="http://hiddenpart.blogfa.com/post-104.aspx" target="_blank">Hidden part</a> 71. <a href="http://shureshirinnn.blogfa.com/post-117.aspx" target="_blank">السلام علیک یا خزان العلم، مولاجان</a>/ 72.<a href="http://propicnet.com/fa/users/blog/post.php?username=islamineurope&amp;post_blog_id=1120" target="_blank"> وبلاگ عکاسی بحرین بحرالدم</a>/ 73. <a href="http://propicnet.com/fa/users/index.php?username=islamineurope&amp;image_id=41831" target="_blank">فوتوبلاگ عکاسی بحرین بحر الدم</a>/ 74. <a href="http://ecounivers.blogfa.com/post-260.aspx" target="_blank">اقتصاد</a> /75. <a href="http://www.yarsan.blogsky.com/1390/01/28/post-123/" target="_blank">اهل حق و آئین یاری</a>/ 76.<a href="http://zahrasadra.blogfa.com/post-16.aspx" target="_blank">چند کلمه حرف حساب</a>/ 77.<a href="http://falsafe82.blogfa.com/" target="_blank">اینجا فلسفه 82کلاسی برای همه</a>/ 78. <a href="http://qoran74.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم</a>/ 79. <a href="http://rahnameh.blogfa.com/post-67.aspx" target="_blank">رهپویان</a>/ 80. <a href="http://sayareranj.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">سیاره رنج</a>/ 81. <a href="http://www.mobarez-88.blogfa.com/post-43.aspx" target="_blank">مبارز</a>/ 82. <a href="http://antiantiarrival.mihanblog.com/post/266" target="_blank">برای ظهور</a>/ 83. <a href="http://faryadeaboozar.mihanblog.com/post/19" target="_blank">فریاد ابوذر</a>/ 84. <a href="http://www.hkhajavi69.blogfa.com/post-34.aspx" target="_blank">وبلاگ شخصی حسین خواجوی پور</a>/ <a href="http://jahade-eghtesad.blogfa.com/post-4.aspx" target="_blank">85.سال جهاد اقتصادی</a>/ 86. <a href="http://areffighter.blogfa.com/post-569.aspx" target="_blank">منتظر</a>/ 87. <a href="http://velayi.persianblog.ir/post/318/" target="_blank">با ولایت تا شهادت</a>/ 88. <a href="http://akhlagh-sadjad.blogfa.com/post-477.aspx" target="_blank">کاش دروغ باشد</a>/ 89. <a href="http://zolqarnain.blogspot.com/2011/04/blog-post.html" target="_blank">ذوالقرنین</a>/ 90.<a href="http://www.bahlool.se/2011/04/24/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">bahool</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">91.<a href="http://gomnambasij.blogfa.com/post-12.aspx" target="_blank"> پایگاه شهید بابازاده کشمش تپه</a>/ 92. <a href="http://bahroddam.mihanblog.com/" target="_blank">دفاع از مردم مظلوم بحرین </a>/ 93. <a href="http://safaeinejad.ir/?p=310#comment-1219" target="_blank">بینش من</a> /94. <a href="http://www.gomnam-dargir.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">می توان عمار شد</a>/ 95. <a href="http://313nafar.mihanblog.com/post/37" target="_blank">صدرا</a>/ 96. <a href="http://natanz.ibsblog.ir/post/1533/" target="_blank">ما با ولایت زنده ایم</a>/ 97.<a href="http://tavoosbehesht.blogfa.com/post-1317.aspx">طاووس بهشت</a> /98. <a href="http://baranalamshahi1360.blogfa.com/post-38.aspx" target="_blank">ان بالا یکی مرا دوست دارد</a>/ 99. <a href="http://basiratnews.mihanblog.com/post/305" target="_blank">سنگر بصیرت</a>/ 100.<a href="http://seiaasat.persianblog.ir/post/38" target="_blank"> نگهبان</a>/ 101. <a href="http://www.cloob.com/profile/blog/one/username/yarsan121/logid/1555278" target="_blank">ماندانا یادگاری</a>/ 102. <a href="http://yarsan121.blogfa.com/post-51.aspx" target="_blank">اهل حق</a>/ 103. <a href="http://poshtekhatti.parsiblog.com/Posts/68/%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%C2%BB/" target="_blank">پشت خطی</a>/ 104. <a href="http://shurehosseini.mihanblog.com/post/17" target="_blank">شور حسینی/</a> 105. <a href="http://www.vahdatnik.blogfa.com/post-18.aspx" target="_blank">وحدت</a> / 106.<a href="http://www.vahdatnik.com/news/3-team/18-1390-02-06-08-50-55.html" target="_blank">وحدت</a>/ 107. <a href="http://fatemehsn.parsiblog.com/Posts/59/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">نم نم افتاب</a>/ 108. <a href="http://0000223.blogfa.com/post-131.aspx" target="_blank">سیمای افتاب</a> / 109. <a href="http://zamzam-penhan.persianblog.ir/post/35/" target="_blank">زمزم پنهان</a>/ 110. <a href="http://manovrekoor.blogfa.com/post-35.aspx">دموکراسی</a>/ 111. <a href="http://maasomen.parsiblog.com/Posts/102" target="_blank">معصومین</a>/ 112. <a href="http://bidari313.wordpress.com/2011/04/27/bahrian-the-blood-ocean/" target="_blank">بیداری313</a> / 113.<a href="http://katebbashi.ir/?p=1233" target="_blank">کاتب باشی</a>/ 114. <a href="http://soode.parsiblog.com/Posts/103/%27%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%27/" target="_blank">یه گفتگوی رو در رو</a>/ 115.<a href="http://fetnehsoozoon.rozblog.com/post107.php" target="_blank">پدر گر رفت تفنگ پدری هست هنوز</a> / 116.<a href="http://akhlagh-sadjad.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank"> معیشت در سایه اخلاق</a>/ 117. <a href="http://www.sosan4.blogfa.com/post-173.aspx" target="_blank">هنگامه دل</a>/ 118. <a href="http://atrgol.blogfa.com/post-56.aspx" target="_blank">لبخند فقط نشانه رضایت نیست</a>/ 119. <a href="http://senoobar.mihanblog.com/post/59" target="_blank">یک کلمه حرف حساب</a>/120. <a href="http://www.tadbir2011.blogfa.com/post-6.aspx" target="_blank">تبعیت از ولی فقیه تمرین تبعیت از امام معصوم</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p>121. <a href="http://1180.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">وبلاگ تحلیلی قائم</a>/ 122. <a href="http://golebanafsh.persianblog.ir/post/111/" target="_blank">نوای عاشقی</a> / 123.<a href="http://narseh.blogfa.com/post-3.aspx" target="_blank">قطعه 50</a>/ 124. <a href="http://diodiamore.blogfa.com/post-60.aspx" target="_blank">دلنوشته</a>/ 125. <a href="http://bivattan.persianblog.ir/post/111/" target="_blank">بیوتن</a> /126. <a href="http://zehnnevesht.ir/?p=30#comment-81" target="_blank">ذهن نوش</a><a href="http://www.parsiblog.com/Notes.aspx">ارسال</a><a href="http://zehnnevesht.ir/?p=30#comment-81" target="_blank">ت</a>/ 127. <a href="http://bordbar2.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">امیدوار</a>/ 128. <a href="http://rozegaryno.persianblog.ir/post/15/" target="_blank">روزگار نو</a>/ 129.<a href="http://hzbeallah.persianblog.ir/post/149/" target="_blank">حزب الله</a>/ 130. <a href="http://afsanehefarda.persianblog.ir/post/20/" target="_blank">افسانه فردا</a>/ 131. <a href="http://iriapus.blogfa.com/post-96.aspx" target="_blank">اتحاد اسلامی بیداری جهانی</a>/ 132. <a href="http://tahoora.parsiblog.com/Posts/42" target="_blank">طهور</a>/ 133. <a href="http://sakouyeparvaz.blogfa.com/post-35.aspx" target="_blank">سکوی پرواز</a>/ 134. <a href="http://forjeh20.blogfa.com/post-130.aspx" target="_blank">عطر ریحان</a>/ 135. <a href="http://shurehosseini.mihanblog.com/post/17" target="_blank">شورحسینی</a>/ 136.<a href="http://harfedel-69.blogfa.com/9002.aspx" target="_blank"> سلام علی قلب زینب الصبور</a>/ 137. <a href="http://to99.blogfa.com/post-13.aspx" target="_blank">شاید همه چیز</a>/ 138. <a href="http://nafis2036205.parsiblog.com/Posts/190/%D9%83%D8%A7%D8%B4+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF+%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B4+%D9%85%D9%8A%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%21/" target="_blank">یک نفس عمیق</a>/ 139. <a href="http://elahevenos.persianblog.ir/post/143/" target="_blank">حرف‌های من</a>/ 140.<a href="http://mogmath.blogfa.com/post-113.aspx" target="_blank">موج ریاضی</a>/ 141.<a href="http://marmi313.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">marmi313</a><br></p> text/html 2011-05-02T09:51:56+01:00 mojecyber.mihanblog.com موج وبلاگی جهادگران بحرین بحر الدم (پرچمت سر افراز) http://mojecyber.mihanblog.com/post/4 <br><p style="text-align: justify;"><b>وبلاگ‌هایی که به موج پیوستند:</b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">1. <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/116" target="_blank">نوای دل /</a>2.<a href="http://bisemchi.blogfa.com/post-3.aspx" target="_blank">سید بی سیم چی/</a>3.<a href="http://raheannor.mihanblog.com/post/35" target="_blank">راهیان نور/ </a>4.<a href="http://victoryhymn.mihanblog.com/post/6" target="_blank">سرود پیروزی/ </a>5.<a href="http://www.ammarjavan.blogfa.com/post-21.aspx" target="_blank"> افسران جنگ نرم / </a>6.<a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">قطره در موج /</a>7.<a href="http://www.ansarolzahra.blogfa.com/post-30.aspx" target="_blank">انصار الزهراء سلام الله علیها</a>/ </span><span style="font-size: small;">8.<a href="http://rigestan.blogfa.com/post-46.aspx" target="_blank">ریگستان /</a>9.<a href="http://velayat1389.mihanblog.com/post/249" target="_blank">عشقم یعنی رهبرم سید علی.../ </a>10.<a href="http://set.mihanblog.com//post/250" target="_blank"> </a><a href="http://www.set.mihanblog.com/" target="_blank">کامپیوتر و اینترنت /</a> 11.<a href="http://islamineurope.ir/?p=3214" target="_blank"> اسلام در اروپا/ </a>12.<a href="http://redlines.blogfa.com/post-268.aspx" target="_blank">خط قرمزها / </a>13.<a href="http://resalatemandegar.blogfa.com/" target="_blank">بهتره بدونیم /</a>14. <a href="http://yektayeman25.blogfa.com/" target="_blank">تاریخ از نگاه دیگران/ </a>15. <a href="http://takavar114.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما</a></span></span> /<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">16. <a href="http://faryadeaboozar.persianblog.ir/post/69/" target="_blank">فریاد ابوذر/ </a>17. <a href="http://mighaat.mihanblog.com/post/100" target="_blank">وعده گاه /</a>18. <a href="http://smnetwork.mihanblog.com/post/159" target="_blank">وب نوشت گروه پیام آفتاب/ </a>19. <a href="http://alqous.blogfa.com/post-223.aspx">الغوث دشمن شناسی و بصیرت/ </a>20.<a href="http://velayat1368.blogfa.com/post-96.aspx" target="_blank"> ولایت / </a>21.<a href="http://hazrate-mah.mihanblog.com/post/214" target="_blank">حضرت ماه/ </a>22. <a href="http://guided.blogfa.com/post-9.aspx" target="_blank">وارث/ </a>23. <a href="http://www.baygani-man.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank">بهترین و جالبترین مطالب/ </a>24. <a href="http://www.gfrsha.mihanblog.com/post/41" target="_blank">گروه فیلم‌سازی رهروان شهید آوینی/ </a>25. <a href="http://alhaghah.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">الحاقه/ </a>27. </span></span>&nbsp;<a href="http://takavar114.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">&nbsp;</a><a href="http://mo-azghadi.mihanblog.com/post/33" target="_blank">پرستو مهاجر/ </a>28. <a href="http://fadaiyoon.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">فدائیون</a>/ 29. <a href="http://www.bptums.blogfa.com/post-98.aspx" target="_blank">بسیج داروسازی دانشگاه تهران</a>/ 30. <a href="http://mahmorgan2.persianblog.ir/post/53/" target="_blank">نردبان</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">31. <a href="http://bineshan312.blogfa.com/post-41.aspx" target="_blank">نشست‌های دوستانه/ </a>32. <a href="http://diideban.mihanblog.com/post/15" target="_blank">مقر دیده‌بانی</a>/ 33.<a href="http://amirreza-alehabib.blogfa.com/post-1337.aspx" target="_blank"> آل حبیب-‌آرپیچی زن جنگ نرم</a>/ 34. <a href="http://mahdizamane.blogfa.com/" target="_blank">طلبه جوان</a> /35. <a href="http://saeer.parsiblog.com/Posts/64/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86/" target="_blank">ثائر</a> /36. <a href="http://nesareabieaseman.blogfa.com/post-125.aspx" target="_blank">نثار آبی آسمان</a> /37. <a href="http://neverendingwar.blogfa.com/post-99.aspx" target="_blank">جنگ بی پایان</a> /38. <a href="http://hatef61.blogfa.com/post-74.aspx" target="_blank">هاتف</a>/ 39.<a href="http://aynaammar313n.blogfa.com/post-22.aspx" target="_blank"> أین عمار</a>/ 40.<a href="http://m2sr.parsiblog.com/Posts/64/%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82+%D9%88+%D8%B2%D9%87%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84+%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D9%87%D9%88%D9%82%D8%A7/" target="_blank">آسمان سرخ</a>/ 41. <a href="http://kanoonfath.blogfa.com/post-970.aspx" target="_blank">کانون وبلاگ نویسان فتح/ </a>42. <a href="http://webfaam.mihanblog.com/post/152" target="_blank">وب فا</a>/ 43. <a href="http://www.mahtab10.blogfa.com/post-54.aspx" target="_blank">تقریبا همه چیز</a>/ 44. <a href="http://www.asr-entezar.ir/archives/6485" target="_blank">عصر انتظار</a>/ 45. <a href="http://hoviat.tk/" target="_blank">هویت و فتنه جهانی</a>/ 46. <a href="http://rajaii88.blogfa.com/post-188.aspx" target="_blank">حافظه تاریخی یک ملت</a>/ 47. <a href="http://elahiyat-shia.ir/post-786.aspx" target="_blank">الهیات شیعه</a>/ 48. <a href="http://delkhooun.mihanblog.com/post/21" target="_blank">دل‌خون/ </a>49.<a href="http://sarbedaranali.persianblog.ir/post/67/" target="_blank"> سربداران علی/ </a>50. <a href="http://areffighter.blogfa.com/post-569.aspx" target="_blank">او خواهد آمد...</a>/ 51. <a href="http://www.fanoos14.blogfa.com/post-369.aspx" target="_blank">فانوس/ </a>52. <a href="http://tahoora.parsiblog.com/Posts/42/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">طهور</a> /53.<a href="http://chatrebarooni.mihanblog.com/post/53" target="_blank"> چتر بارونی</a>/ 54. <a href="http://jornalism1.blogfa.com/" target="_blank">یک+یک=یک</a>/ 55. <a href="http://14ayneyehagh.blogfa.com/post-2934.aspx" target="_blank">چهارده اینه حق</a> /56. <a href="http://sajane-neshin.mihanblog.com/post/25" target="_blank">سجاده نشین ره عشق</a> /57. <a href="http://lajman.ir/post/18" target="_blank">لجمن،‌لبه جلویی منطقه نبرد</a> /58. <a href="http://mardomyar.com/" target="_blank">مردم یار</a> /59. <a href="http://cont-louka.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">گروه گرافیکی شهید کنت لوکا واب</a> /60.<a href="http://tasnimn30.blogfa.com/post-155.aspx" target="_blank"> تسنیم</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">61. <a href="http://tasnim12.mihanblog.com/post/13" target="_blank">دوست من خدا</a>/ 62. <a href="http://arzeshinevis.ir/post/136" target="_blank">پایگاه اطلاع رسانی ارزشی نویس</a>/ 63. <a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-7.aspx" target="_blank">قطره در موج</a>/ 64.<a href="http://www.hishkimanonemishnase.blogfa.com/post-49.aspx" target="_blank">هیشکی منو نمی‌شناسه</a>/65. <a href="http://hezare3.blogfa.com/post-112.aspx" target="_blank">مهاجر افغانی و استعمار نو</a> / 66.<a href="http://bazbaran12.blogfa.com/post-369.aspx" target="_blank">باز باران</a>/ 67.<a href="http://supersit.mihanblog.com/post/5" target="_blank">بهترین</a>/ 68. <a href="http://chandlahze.parsiblog.com/" target="_blank">چند لحظه</a>/ 69. <a href="http://baharnarenj50.parsiblog.com/Author/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC/?P=1" target="_blank">بهار نارنج</a>/ 70.<a href="http://hiddenpart.blogfa.com/post-104.aspx" target="_blank">Hidden part</a> 71. <a href="http://shureshirinnn.blogfa.com/post-117.aspx" target="_blank">السلام علیک یا خزان العلم، مولاجان</a>/ 72.<a href="http://propicnet.com/fa/users/blog/post.php?username=islamineurope&amp;post_blog_id=1120" target="_blank"> وبلاگ عکاسی بحرین بحرالدم</a>/ 73. <a href="http://propicnet.com/fa/users/index.php?username=islamineurope&amp;image_id=41831" target="_blank">فوتوبلاگ عکاسی بحرین بحر الدم</a>/ 74. <a href="http://ecounivers.blogfa.com/post-260.aspx" target="_blank">اقتصاد</a> /75. <a href="http://www.yarsan.blogsky.com/1390/01/28/post-123/" target="_blank">اهل حق و آئین یاری</a>/ 76.<a href="http://zahrasadra.blogfa.com/post-16.aspx" target="_blank">چند کلمه حرف حساب</a>/ 77.<a href="http://falsafe82.blogfa.com/" target="_blank">اینجا فلسفه 82کلاسی برای همه</a>/ 78. <a href="http://qoran74.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم</a>/ 79. <a href="http://rahnameh.blogfa.com/post-67.aspx" target="_blank">رهپویان</a>/ 80. <a href="http://sayareranj.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">سیاره رنج</a>/ 81. <a href="http://www.mobarez-88.blogfa.com/post-43.aspx" target="_blank">مبارز</a>/ 82. <a href="http://antiantiarrival.mihanblog.com/post/266" target="_blank">برای ظهور</a>/ 83. <a href="http://faryadeaboozar.mihanblog.com/post/19" target="_blank">فریاد ابوذر</a>/ 84. <a href="http://www.hkhajavi69.blogfa.com/post-34.aspx" target="_blank">وبلاگ شخصی حسین خواجوی پور</a>/ <a href="http://jahade-eghtesad.blogfa.com/post-4.aspx" target="_blank">85.سال جهاد اقتصادی</a>/ 86. <a href="http://areffighter.blogfa.com/post-569.aspx" target="_blank">منتظر</a>/ 87. <a href="http://velayi.persianblog.ir/post/318/" target="_blank">با ولایت تا شهادت</a>/ 88. <a href="http://akhlagh-sadjad.blogfa.com/post-477.aspx" target="_blank">کاش دروغ باشد</a>/ 89. <a href="http://zolqarnain.blogspot.com/2011/04/blog-post.html" target="_blank">ذوالقرنین</a>/ 90.<a href="http://www.bahlool.se/2011/04/24/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">bahool</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">91.<a href="http://gomnambasij.blogfa.com/post-12.aspx" target="_blank"> پایگاه شهید بابازاده کشمش تپه</a>/ 92. <a href="http://bahroddam.mihanblog.com/" target="_blank">دفاع از مردم مظلوم بحرین </a>/ 93. <a href="http://safaeinejad.ir/?p=310#comment-1219" target="_blank">بینش من</a> /94. <a href="http://www.gomnam-dargir.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">می توان عمار شد</a>/ 95. <a href="http://313nafar.mihanblog.com/post/37" target="_blank">صدرا</a>/ 96. <a href="http://natanz.ibsblog.ir/post/1533/" target="_blank">ما با ولایت زنده ایم</a>/ 97.<a href="http://tavoosbehesht.blogfa.com/post-1317.aspx">طاووس بهشت</a> /98. <a href="http://baranalamshahi1360.blogfa.com/post-38.aspx" target="_blank">ان بالا یکی مرا دوست دارد</a>/ 99. <a href="http://basiratnews.mihanblog.com/post/305" target="_blank">سنگر بصیرت</a>/ 100.<a href="http://seiaasat.persianblog.ir/post/38" target="_blank"> نگهبان</a>/ 101. <a href="http://www.cloob.com/profile/blog/one/username/yarsan121/logid/1555278" target="_blank">ماندانا یادگاری</a>/ 102. <a href="http://yarsan121.blogfa.com/post-51.aspx" target="_blank">اهل حق</a>/ 103. <a href="http://poshtekhatti.parsiblog.com/Posts/68/%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%C2%BB/" target="_blank">پشت خطی</a>/ 104. <a href="http://shurehosseini.mihanblog.com/post/17" target="_blank">شور حسینی/</a> 105. <a href="http://www.vahdatnik.blogfa.com/post-18.aspx" target="_blank">وحدت</a> / 106.<a href="http://www.vahdatnik.com/news/3-team/18-1390-02-06-08-50-55.html" target="_blank">وحدت</a>/ 107. <a href="http://fatemehsn.parsiblog.com/Posts/59/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">نم نم افتاب</a>/ 108. <a href="http://0000223.blogfa.com/post-131.aspx" target="_blank">سیمای افتاب</a> / 109. <a href="http://zamzam-penhan.persianblog.ir/post/35/" target="_blank">زمزم پنهان</a>/ 110. <a href="http://manovrekoor.blogfa.com/post-35.aspx">دموکراسی</a>/ 111. <a href="http://maasomen.parsiblog.com/Posts/102" target="_blank">معصومین</a>/ 112. <a href="http://bidari313.wordpress.com/2011/04/27/bahrian-the-blood-ocean/" target="_blank">بیداری313</a> / 113.<a href="http://katebbashi.ir/?p=1233" target="_blank">کاتب باشی</a>/ 114. <a href="http://soode.parsiblog.com/Posts/103/%27%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%27/" target="_blank">یه گفتگوی رو در رو</a>/ 115.<a href="http://fetnehsoozoon.rozblog.com/post107.php" target="_blank">پدر گر رفت تفنگ پدری هست هنوز</a> / 116.<a href="http://akhlagh-sadjad.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank"> معیشت در سایه اخلاق</a>/ 117. <a href="http://www.sosan4.blogfa.com/post-173.aspx" target="_blank">هنگامه دل</a>/ 118. <a href="http://atrgol.blogfa.com/post-56.aspx" target="_blank">لبخند فقط نشانه رضایت نیست</a>/ 119. <a href="http://senoobar.mihanblog.com/post/59" target="_blank">یک کلمه حرف حساب</a>/120. <a href="http://www.tadbir2011.blogfa.com/post-6.aspx" target="_blank">تبعیت از ولی فقیه تمرین تبعیت از امام معصوم</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p>121. <a href="http://1180.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">وبلاگ تحلیلی قائم</a>/ 122. <a href="http://golebanafsh.persianblog.ir/post/111/" target="_blank">نوای عاشقی</a> / 123.<a href="http://narseh.blogfa.com/post-3.aspx" target="_blank">قطعه 50</a>/ 124. <a href="http://diodiamore.blogfa.com/post-60.aspx" target="_blank">دلنوشته</a>/ 125. <a href="http://bivattan.persianblog.ir/post/111/" target="_blank">بیوتن</a> /126. <a href="http://zehnnevesht.ir/?p=30#comment-81" target="_blank">ذهن نوش</a><a href="http://www.parsiblog.com/Notes.aspx">ارسال</a><a href="http://zehnnevesht.ir/?p=30#comment-81" target="_blank">ت</a>/ 127. <a href="http://bordbar2.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">امیدوار</a>/ 128. <a href="http://rozegaryno.persianblog.ir/post/15/" target="_blank">روزگار نو</a>/ 129.<a href="http://hzbeallah.persianblog.ir/post/149/" target="_blank">حزب الله</a>/ 130. <a href="http://afsanehefarda.persianblog.ir/post/20/" target="_blank">افسانه فردا</a>/ 131. <a href="http://iriapus.blogfa.com/post-96.aspx" target="_blank">اتحاد اسلامی بیداری جهانی</a>/ 132. <a href="http://tahoora.parsiblog.com/Posts/42" target="_blank">طهور</a>/ 133. <a href="http://sakouyeparvaz.blogfa.com/post-35.aspx" target="_blank">سکوی پرواز</a>/ 134. <a href="http://forjeh20.blogfa.com/post-130.aspx" target="_blank">عطر ریحان</a>/ 135. <a href="http://shurehosseini.mihanblog.com/post/17" target="_blank">شورحسینی</a>/ 136.<a href="http://harfedel-69.blogfa.com/9002.aspx" target="_blank"> سلام علی قلب زینب الصبور</a>/ 137. <a href="http://to99.blogfa.com/post-13.aspx" target="_blank">شاید همه چیز</a>/ 138. <a href="http://nafis2036205.parsiblog.com/Posts/190/%D9%83%D8%A7%D8%B4+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF+%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B4+%D9%85%D9%8A%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%21/" target="_blank">یک نفس عمیق</a>/ 139. <a href="http://elahevenos.persianblog.ir/post/143/" target="_blank">حرف‌های من</a>/ 140.<a href="http://mogmath.blogfa.com/post-113.aspx" target="_blank">موج ریاضی</a>/ 141.<a href="http://marmi313.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">marmi313</a><br></p> text/html 2011-04-19T13:47:31+01:00 mojecyber.mihanblog.com موج وبلاگی جهادگران بحرین بحرالدم(عکسها و لوگوها) http://mojecyber.mihanblog.com/post/3 <br><p style="text-align: center;"><br></p> <p><img title="بحرین بحر الدم" src="http://www.iranvij.ir/upload/images/kv6c869mt7znstju87rv.gif" alt="بحرین" width="241" height="176"><img style="float: left;" title="بحرین بحر الدم" src="https://lh5.googleusercontent.com/_gUoDmhfPbOQ/TZ2VDnBBIZI/AAAAAAAAAFI/d9I3wORexlM/s512/cfq22e3s4jv3y19txmzi.jpg" alt="بحرین" width="227" height="206"></p> <p><br></p> <p style="text-align: center;"><img style="vertical-align: middle;" title="بحرین بحر الدم" src="http://social.andishgar.ir/i/attachments/1/1303831196364968_large.jpg" alt="بحرین" width="312" height="317"></p> <p><img style="float: left;" title="بحرین بحر الدم" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/11/92347_728.jpg" alt="بحرین" width="366" height="207"></p> <p style="text-align: center;"><img style="float: right;" title="بحرین بحر الدم" src="http://up.iranblog.com/images/49ye9noyb4xivjdnnh83.gif" alt="بحرین" width="411" height="192"></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;"><b>وبلاگ‌هایی که به موج پیوستند:</b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">1. <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/116" target="_blank">نوای دل /</a>2.<a href="http://bisemchi.blogfa.com/post-3.aspx" target="_blank">سید بی سیم چی/</a>3.<a href="http://raheannor.mihanblog.com/post/35" target="_blank">راهیان نور/ </a>4.<a href="http://victoryhymn.mihanblog.com/post/6" target="_blank">سرود پیروزی/ </a>5.<a href="http://www.ammarjavan.blogfa.com/post-21.aspx" target="_blank"> افسران جنگ نرم / </a>6.<a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">قطره در موج /</a>7.<a href="http://www.ansarolzahra.blogfa.com/post-30.aspx" target="_blank">انصار الزهراء سلام الله علیها</a>/ </span><span style="font-size: small;">8.<a href="http://rigestan.blogfa.com/post-46.aspx" target="_blank">ریگستان /</a>9.<a href="http://velayat1389.mihanblog.com/post/249" target="_blank">عشقم یعنی رهبرم سید علی.../ </a>10.<a href="http://set.mihanblog.com//post/250" target="_blank"> </a><a href="http://www.set.mihanblog.com/" target="_blank">کامپیوتر و اینترنت /</a> 11.<a href="http://islamineurope.ir/?p=3214" target="_blank"> اسلام در اروپا/ </a>12.<a href="http://redlines.blogfa.com/post-268.aspx" target="_blank">خط قرمزها / </a>13.<a href="http://resalatemandegar.blogfa.com/" target="_blank">بهتره بدونیم /</a>14. <a href="http://yektayeman25.blogfa.com/" target="_blank">تاریخ از نگاه دیگران/ </a>15. <a href="http://takavar114.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما</a></span></span> /<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">16. <a href="http://faryadeaboozar.persianblog.ir/post/69/" target="_blank">فریاد ابوذر/ </a>17. <a href="http://mighaat.mihanblog.com/post/100" target="_blank">وعده گاه /</a>18. <a href="http://smnetwork.mihanblog.com/post/159" target="_blank">وب نوشت گروه پیام آفتاب/ </a>19. <a href="http://alqous.blogfa.com/post-223.aspx">الغوث دشمن شناسی و بصیرت/ </a>20.<a href="http://velayat1368.blogfa.com/post-96.aspx" target="_blank"> ولایت / </a>21.<a href="http://hazrate-mah.mihanblog.com/post/214" target="_blank">حضرت ماه/ </a>22. <a href="http://guided.blogfa.com/post-9.aspx" target="_blank">وارث/ </a>23. <a href="http://www.baygani-man.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank">بهترین و جالبترین مطالب/ </a>24. <a href="http://www.gfrsha.mihanblog.com/post/41" target="_blank">گروه فیلم‌سازی رهروان شهید آوینی/ </a>25. <a href="http://alhaghah.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">الحاقه/ </a>27. </span></span>&nbsp;<a href="http://takavar114.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">&nbsp;</a><a href="http://mo-azghadi.mihanblog.com/post/33" target="_blank">پرستو مهاجر/ </a>28. <a href="http://fadaiyoon.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">فدائیون</a>/ 29. <a href="http://www.bptums.blogfa.com/post-98.aspx" target="_blank">بسیج داروسازی دانشگاه تهران</a>/ 30. <a href="http://mahmorgan2.persianblog.ir/post/53/" target="_blank">نردبان</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">31. <a href="http://bineshan312.blogfa.com/post-41.aspx" target="_blank">نشست‌های دوستانه/ </a>32. <a href="http://diideban.mihanblog.com/post/15" target="_blank">مقر دیده‌بانی</a>/ 33.<a href="http://amirreza-alehabib.blogfa.com/post-1337.aspx" target="_blank"> آل حبیب-‌آرپیچی زن جنگ نرم</a>/ 34. <a href="http://mahdizamane.blogfa.com/" target="_blank">طلبه جوان</a> /35. <a href="http://saeer.parsiblog.com/Posts/64/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86/" target="_blank">ثائر</a> /36. <a href="http://nesareabieaseman.blogfa.com/post-125.aspx" target="_blank">نثار آبی آسمان</a> /37. <a href="http://neverendingwar.blogfa.com/post-99.aspx" target="_blank">جنگ بی پایان</a> /38. <a href="http://hatef61.blogfa.com/post-74.aspx" target="_blank">هاتف</a>/ 39.<a href="http://aynaammar313n.blogfa.com/post-22.aspx" target="_blank"> أین عمار</a>/ 40.<a href="http://m2sr.parsiblog.com/Posts/64/%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82+%D9%88+%D8%B2%D9%87%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84+%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D9%87%D9%88%D9%82%D8%A7/" target="_blank">آسمان سرخ</a>/ 41. <a href="http://kanoonfath.blogfa.com/post-970.aspx" target="_blank">کانون وبلاگ نویسان فتح/ </a>42. <a href="http://webfaam.mihanblog.com/post/152" target="_blank">وب فا</a>/ 43. <a href="http://www.mahtab10.blogfa.com/post-54.aspx" target="_blank">تقریبا همه چیز</a>/ 44. <a href="http://www.asr-entezar.ir/archives/6485" target="_blank">عصر انتظار</a>/ 45. <a href="http://hoviat.tk/" target="_blank">هویت و فتنه جهانی</a>/ 46. <a href="http://rajaii88.blogfa.com/post-188.aspx" target="_blank">حافظه تاریخی یک ملت</a>/ 47. <a href="http://elahiyat-shia.ir/post-786.aspx" target="_blank">الهیات شیعه</a>/ 48. <a href="http://delkhooun.mihanblog.com/post/21" target="_blank">دل‌خون/ </a>49.<a href="http://sarbedaranali.persianblog.ir/post/67/" target="_blank"> سربداران علی/ </a>50. <a href="http://areffighter.blogfa.com/post-569.aspx" target="_blank">او خواهد آمد...</a>/ 51. <a href="http://www.fanoos14.blogfa.com/post-369.aspx" target="_blank">فانوس/ </a>52. <a href="http://tahoora.parsiblog.com/Posts/42/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">طهور</a> /53.<a href="http://chatrebarooni.mihanblog.com/post/53" target="_blank"> چتر بارونی</a>/ 54. <a href="http://jornalism1.blogfa.com/" target="_blank">یک+یک=یک</a>/ 55. <a href="http://14ayneyehagh.blogfa.com/post-2934.aspx" target="_blank">چهارده اینه حق</a> /56. <a href="http://sajane-neshin.mihanblog.com/post/25" target="_blank">سجاده نشین ره عشق</a> /57. <a href="http://lajman.ir/post/18" target="_blank">لجمن،‌لبه جلویی منطقه نبرد</a> /58. <a href="http://mardomyar.com/" target="_blank">مردم یار</a> /59. <a href="http://cont-louka.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">گروه گرافیکی شهید کنت لوکا واب</a> /60.<a href="http://tasnimn30.blogfa.com/post-155.aspx" target="_blank"> تسنیم</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">61. <a href="http://tasnim12.mihanblog.com/post/13" target="_blank">دوست من خدا</a>/ 62. <a href="http://arzeshinevis.ir/post/136" target="_blank">پایگاه اطلاع رسانی ارزشی نویس</a>/ 63. <a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-7.aspx" target="_blank">قطره در موج</a>/ 64.<a href="http://www.hishkimanonemishnase.blogfa.com/post-49.aspx" target="_blank">هیشکی منو نمی‌شناسه</a>/65. <a href="http://hezare3.blogfa.com/post-112.aspx" target="_blank">مهاجر افغانی و استعمار نو</a> / 66.<a href="http://bazbaran12.blogfa.com/post-369.aspx" target="_blank">باز باران</a>/ 67.<a href="http://supersit.mihanblog.com/post/5" target="_blank">بهترین</a>/ 68. <a href="http://chandlahze.parsiblog.com/" target="_blank">چند لحظه</a>/ 69. <a href="http://baharnarenj50.parsiblog.com/Author/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC/?P=1" target="_blank">بهار نارنج</a>/ 70.<a href="http://hiddenpart.blogfa.com/post-104.aspx" target="_blank">Hidden part</a> 71. <a href="http://shureshirinnn.blogfa.com/post-117.aspx" target="_blank">السلام علیک یا خزان العلم، مولاجان</a>/ 72.<a href="http://propicnet.com/fa/users/blog/post.php?username=islamineurope&amp;post_blog_id=1120" target="_blank"> وبلاگ عکاسی بحرین بحرالدم</a>/ 73. <a href="http://propicnet.com/fa/users/index.php?username=islamineurope&amp;image_id=41831" target="_blank">فوتوبلاگ عکاسی بحرین بحر الدم</a>/ 74. <a href="http://ecounivers.blogfa.com/post-260.aspx" target="_blank">اقتصاد</a> /75. <a href="http://www.yarsan.blogsky.com/1390/01/28/post-123/" target="_blank">اهل حق و آئین یاری</a>/ 76.<a href="http://zahrasadra.blogfa.com/post-16.aspx" target="_blank">چند کلمه حرف حساب</a>/ 77.<a href="http://falsafe82.blogfa.com/" target="_blank">اینجا فلسفه 82کلاسی برای همه</a>/ 78. <a href="http://qoran74.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم</a>/ 79. <a href="http://rahnameh.blogfa.com/post-67.aspx" target="_blank">رهپویان</a>/ 80. <a href="http://sayareranj.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">سیاره رنج</a>/ 81. <a href="http://www.mobarez-88.blogfa.com/post-43.aspx" target="_blank">مبارز</a>/ 82. <a href="http://antiantiarrival.mihanblog.com/post/266" target="_blank">برای ظهور</a>/ 83. <a href="http://faryadeaboozar.mihanblog.com/post/19" target="_blank">فریاد ابوذر</a>/ 84. <a href="http://www.hkhajavi69.blogfa.com/post-34.aspx" target="_blank">وبلاگ شخصی حسین خواجوی پور</a>/ <a href="http://jahade-eghtesad.blogfa.com/post-4.aspx" target="_blank">85.سال جهاد اقتصادی</a>/ 86. <a href="http://areffighter.blogfa.com/post-569.aspx" target="_blank">منتظر</a>/ 87. <a href="http://velayi.persianblog.ir/post/318/" target="_blank">با ولایت تا شهادت</a>/ 88. <a href="http://akhlagh-sadjad.blogfa.com/post-477.aspx" target="_blank">کاش دروغ باشد</a>/ 89. <a href="http://zolqarnain.blogspot.com/2011/04/blog-post.html" target="_blank">ذوالقرنین</a>/ 90.<a href="http://www.bahlool.se/2011/04/24/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">bahool</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">91.<a href="http://gomnambasij.blogfa.com/post-12.aspx" target="_blank"> پایگاه شهید بابازاده کشمش تپه</a>/ 92. <a href="http://bahroddam.mihanblog.com/" target="_blank">دفاع از مردم مظلوم بحرین </a>/ 93. <a href="http://safaeinejad.ir/?p=310#comment-1219" target="_blank">بینش من</a> /94. <a href="http://www.gomnam-dargir.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">می توان عمار شد</a>/ 95. <a href="http://313nafar.mihanblog.com/post/37" target="_blank">صدرا</a>/ 96. <a href="http://natanz.ibsblog.ir/post/1533/" target="_blank">ما با ولایت زنده ایم</a>/ 97.<a href="http://tavoosbehesht.blogfa.com/post-1317.aspx">طاووس بهشت</a> /98. <a href="http://baranalamshahi1360.blogfa.com/post-38.aspx" target="_blank">ان بالا یکی مرا دوست دارد</a>/ 99. <a href="http://basiratnews.mihanblog.com/post/305" target="_blank">سنگر بصیرت</a>/ 100.<a href="http://seiaasat.persianblog.ir/post/38" target="_blank"> نگهبان</a>/ 101. <a href="http://www.cloob.com/profile/blog/one/username/yarsan121/logid/1555278" target="_blank">ماندانا یادگاری</a>/ 102. <a href="http://yarsan121.blogfa.com/post-51.aspx" target="_blank">اهل حق</a>/ 103. <a href="http://poshtekhatti.parsiblog.com/Posts/68/%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%C2%BB/" target="_blank">پشت خطی</a>/ 104. <a href="http://shurehosseini.mihanblog.com/post/17" target="_blank">شور حسینی/</a> 105. <a href="http://www.vahdatnik.blogfa.com/post-18.aspx" target="_blank">وحدت</a> / 106.<a href="http://www.vahdatnik.com/news/3-team/18-1390-02-06-08-50-55.html" target="_blank">وحدت</a>/ 107. <a href="http://fatemehsn.parsiblog.com/Posts/59/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">نم نم افتاب</a>/ 108. <a href="http://0000223.blogfa.com/post-131.aspx" target="_blank">سیمای افتاب</a> / 109. <a href="http://zamzam-penhan.persianblog.ir/post/35/" target="_blank">زمزم پنهان</a>/ 110. <a href="http://manovrekoor.blogfa.com/post-35.aspx">دموکراسی</a>/ 111. <a href="http://maasomen.parsiblog.com/Posts/102" target="_blank">معصومین</a>/ 112. <a href="http://bidari313.wordpress.com/2011/04/27/bahrian-the-blood-ocean/" target="_blank">بیداری313</a> / 113.<a href="http://katebbashi.ir/?p=1233" target="_blank">کاتب باشی</a>/ 114. <a href="http://soode.parsiblog.com/Posts/103/%27%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%27/" target="_blank">یه گفتگوی رو در رو</a>/ 115.<a href="http://fetnehsoozoon.rozblog.com/post107.php" target="_blank">پدر گر رفت تفنگ پدری هست هنوز</a> / 116.<a href="http://akhlagh-sadjad.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank"> معیشت در سایه اخلاق</a>/ 117. <a href="http://www.sosan4.blogfa.com/post-173.aspx" target="_blank">هنگامه دل</a>/ 118. <a href="http://atrgol.blogfa.com/post-56.aspx" target="_blank">لبخند فقط نشانه رضایت نیست</a>/ 119. <a href="http://senoobar.mihanblog.com/post/59" target="_blank">یک کلمه حرف حساب</a>/120. <a href="http://www.tadbir2011.blogfa.com/post-6.aspx" target="_blank">تبعیت از ولی فقیه تمرین تبعیت از امام معصوم</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p>121. <a href="http://1180.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">وبلاگ تحلیلی قائم</a>/ 122. <a href="http://golebanafsh.persianblog.ir/post/111/" target="_blank">نوای عاشقی</a> / 123.<a href="http://narseh.blogfa.com/post-3.aspx" target="_blank">قطعه 50</a>/ 124. <a href="http://diodiamore.blogfa.com/post-60.aspx" target="_blank">دلنوشته</a>/ 125. <a href="http://bivattan.persianblog.ir/post/111/" target="_blank">بیوتن</a> /126. <a href="http://zehnnevesht.ir/?p=30#comment-81" target="_blank">ذهن نوش</a><a href="http://www.parsiblog.com/Notes.aspx">ارسال</a><a href="http://zehnnevesht.ir/?p=30#comment-81" target="_blank">ت</a>/ 127. <a href="http://bordbar2.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">امیدوار</a>/ 128. <a href="http://rozegaryno.persianblog.ir/post/15/" target="_blank">روزگار نو</a>/ 129.<a href="http://hzbeallah.persianblog.ir/post/149/" target="_blank">حزب الله</a>/ 130. <a href="http://afsanehefarda.persianblog.ir/post/20/" target="_blank">افسانه فردا</a>/ 131. <a href="http://iriapus.blogfa.com/post-96.aspx" target="_blank">اتحاد اسلامی بیداری جهانی</a>/ 132. <a href="http://tahoora.parsiblog.com/Posts/42" target="_blank">طهور</a>/ 133. <a href="http://sakouyeparvaz.blogfa.com/post-35.aspx" target="_blank">سکوی پرواز</a>/ 134. <a href="http://forjeh20.blogfa.com/post-130.aspx" target="_blank">عطر ریحان</a>/ 135. <a href="http://shurehosseini.mihanblog.com/post/17" target="_blank">شورحسینی</a>/ 136.<a href="http://harfedel-69.blogfa.com/9002.aspx" target="_blank"> سلام علی قلب زینب الصبور</a>/ 137. <a href="http://to99.blogfa.com/post-13.aspx" target="_blank">شاید همه چیز</a>/ 138. <a href="http://nafis2036205.parsiblog.com/Posts/190/%D9%83%D8%A7%D8%B4+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF+%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B4+%D9%85%D9%8A%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%21/" target="_blank">یک نفس عمیق</a>/ 139. <a href="http://elahevenos.persianblog.ir/post/143/" target="_blank">حرف‌های من</a>/ 140.<a href="http://mogmath.blogfa.com/post-113.aspx" target="_blank">موج ریاضی</a>/ 141.<a href="http://marmi313.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">marmi313</a><br></p> text/html 2011-04-16T09:45:18+01:00 mojecyber.mihanblog.com موج وبلاگی جهادگران موج وبلاکی بحرین بحر الدم(عربی) http://mojecyber.mihanblog.com/post/2 <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">بسم الله الرحمن الرحیم</p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">اذا رفع الامام الحسین سیدالشهدا(ع) بصوته الاعلی بهذا الداء «هیهات منا الذله» لایدرک العقول ان یتکرر هذا النداء بعد مضی القرون ال14 بصوت شیعته المظلومین &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">وسعه الضغوط علی الشعب البحرینی المظلوم وعدم الاکتراث بها من قبل البلاد الاخری ودعم السعودیه لهذه المذبحه و رساله الشعب المظلوم الی القائد الاعلی آیة الله خامنه ای شعرنا بمسئولیة الكبیرة علی رقبتنا </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">و لذلک نلبی لبیک اخواتنا شیعه البحرین فی فضاء الویب لانها نداءالاسلام والحق عبر قلمنا و منشوراتنا فی المواقع والمدونات واعلاناتنا مع اننا نصلی و نرجو من الله التعالی توفیق الاستقامه حتی التحریر للشعب البحرینی و نحن بجانبهم انشاءالله حتی النصر.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img style="vertical-align: middle;" title="بحرین بحر الدم" src="http://mighat14.persiangig.com/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%862.jpg" alt="بحرین" width="400" height="300"></span></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>نعتقد الیوم بحرین هو الکربلاء و بحرالدم </b>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">حمله «بحرین بحرالدم» تدعو جمیع كتاب المدونات الفارسیه الی المشاركة فی هذه الحركة &nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">&nbsp;المدونات التی انضمت إلى الموجة إلى الآن: </span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span></p> <br><p style="text-align: justify;"><b>وبلاگ‌هایی که به موج پیوستند:</b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">1. <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/116" target="_blank">نوای دل /</a>2.<a href="http://bisemchi.blogfa.com/post-3.aspx" target="_blank">سید بی سیم چی/</a>3.<a href="http://raheannor.mihanblog.com/post/35" target="_blank">راهیان نور/ </a>4.<a href="http://victoryhymn.mihanblog.com/post/6" target="_blank">سرود پیروزی/ </a>5.<a href="http://www.ammarjavan.blogfa.com/post-21.aspx" target="_blank"> افسران جنگ نرم / </a>6.<a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">قطره در موج /</a>7.<a href="http://www.ansarolzahra.blogfa.com/post-30.aspx" target="_blank">انصار الزهراء سلام الله علیها</a>/ </span><span style="font-size: small;">8.<a href="http://rigestan.blogfa.com/post-46.aspx" target="_blank">ریگستان /</a>9.<a href="http://velayat1389.mihanblog.com/post/249" target="_blank">عشقم یعنی رهبرم سید علی.../ </a>10.<a href="http://set.mihanblog.com//post/250" target="_blank"> </a><a href="http://www.set.mihanblog.com/" target="_blank">کامپیوتر و اینترنت /</a> 11.<a href="http://islamineurope.ir/?p=3214" target="_blank"> اسلام در اروپا/ </a>12.<a href="http://redlines.blogfa.com/post-268.aspx" target="_blank">خط قرمزها / </a>13.<a href="http://resalatemandegar.blogfa.com/" target="_blank">بهتره بدونیم /</a>14. <a href="http://yektayeman25.blogfa.com/" target="_blank">تاریخ از نگاه دیگران/ </a>15. <a href="http://takavar114.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما</a></span></span> /<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">16. <a href="http://faryadeaboozar.persianblog.ir/post/69/" target="_blank">فریاد ابوذر/ </a>17. <a href="http://mighaat.mihanblog.com/post/100" target="_blank">وعده گاه /</a>18. <a href="http://smnetwork.mihanblog.com/post/159" target="_blank">وب نوشت گروه پیام آفتاب/ </a>19. <a href="http://alqous.blogfa.com/post-223.aspx">الغوث دشمن شناسی و بصیرت/ </a>20.<a href="http://velayat1368.blogfa.com/post-96.aspx" target="_blank"> ولایت / </a>21.<a href="http://hazrate-mah.mihanblog.com/post/214" target="_blank">حضرت ماه/ </a>22. <a href="http://guided.blogfa.com/post-9.aspx" target="_blank">وارث/ </a>23. <a href="http://www.baygani-man.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank">بهترین و جالبترین مطالب/ </a>24. <a href="http://www.gfrsha.mihanblog.com/post/41" target="_blank">گروه فیلم‌سازی رهروان شهید آوینی/ </a>25. <a href="http://alhaghah.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">الحاقه/ </a>27. </span></span>&nbsp;<a href="http://takavar114.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">&nbsp;</a><a href="http://mo-azghadi.mihanblog.com/post/33" target="_blank">پرستو مهاجر/ </a>28. <a href="http://fadaiyoon.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">فدائیون</a>/ 29. <a href="http://www.bptums.blogfa.com/post-98.aspx" target="_blank">بسیج داروسازی دانشگاه تهران</a>/ 30. <a href="http://mahmorgan2.persianblog.ir/post/53/" target="_blank">نردبان</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">31. <a href="http://bineshan312.blogfa.com/post-41.aspx" target="_blank">نشست‌های دوستانه/ </a>32. <a href="http://diideban.mihanblog.com/post/15" target="_blank">مقر دیده‌بانی</a>/ 33.<a href="http://amirreza-alehabib.blogfa.com/post-1337.aspx" target="_blank"> آل حبیب-‌آرپیچی زن جنگ نرم</a>/ 34. <a href="http://mahdizamane.blogfa.com/" target="_blank">طلبه جوان</a> /35. <a href="http://saeer.parsiblog.com/Posts/64/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86/" target="_blank">ثائر</a> /36. <a href="http://nesareabieaseman.blogfa.com/post-125.aspx" target="_blank">نثار آبی آسمان</a> /37. <a href="http://neverendingwar.blogfa.com/post-99.aspx" target="_blank">جنگ بی پایان</a> /38. <a href="http://hatef61.blogfa.com/post-74.aspx" target="_blank">هاتف</a>/ 39.<a href="http://aynaammar313n.blogfa.com/post-22.aspx" target="_blank"> أین عمار</a>/ 40.<a href="http://m2sr.parsiblog.com/Posts/64/%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82+%D9%88+%D8%B2%D9%87%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84+%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D9%87%D9%88%D9%82%D8%A7/" target="_blank">آسمان سرخ</a>/ 41. <a href="http://kanoonfath.blogfa.com/post-970.aspx" target="_blank">کانون وبلاگ نویسان فتح/ </a>42. <a href="http://webfaam.mihanblog.com/post/152" target="_blank">وب فا</a>/ 43. <a href="http://www.mahtab10.blogfa.com/post-54.aspx" target="_blank">تقریبا همه چیز</a>/ 44. <a href="http://www.asr-entezar.ir/archives/6485" target="_blank">عصر انتظار</a>/ 45. <a href="http://hoviat.tk/" target="_blank">هویت و فتنه جهانی</a>/ 46. <a href="http://rajaii88.blogfa.com/post-188.aspx" target="_blank">حافظه تاریخی یک ملت</a>/ 47. <a href="http://elahiyat-shia.ir/post-786.aspx" target="_blank">الهیات شیعه</a>/ 48. <a href="http://delkhooun.mihanblog.com/post/21" target="_blank">دل‌خون/ </a>49.<a href="http://sarbedaranali.persianblog.ir/post/67/" target="_blank"> سربداران علی/ </a>50. <a href="http://areffighter.blogfa.com/post-569.aspx" target="_blank">او خواهد آمد...</a>/ 51. <a href="http://www.fanoos14.blogfa.com/post-369.aspx" target="_blank">فانوس/ </a>52. <a href="http://tahoora.parsiblog.com/Posts/42/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">طهور</a> /53.<a href="http://chatrebarooni.mihanblog.com/post/53" target="_blank"> چتر بارونی</a>/ 54. <a href="http://jornalism1.blogfa.com/" target="_blank">یک+یک=یک</a>/ 55. <a href="http://14ayneyehagh.blogfa.com/post-2934.aspx" target="_blank">چهارده اینه حق</a> /56. <a href="http://sajane-neshin.mihanblog.com/post/25" target="_blank">سجاده نشین ره عشق</a> /57. <a href="http://lajman.ir/post/18" target="_blank">لجمن،‌لبه جلویی منطقه نبرد</a> /58. <a href="http://mardomyar.com/" target="_blank">مردم یار</a> /59. <a href="http://cont-louka.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">گروه گرافیکی شهید کنت لوکا واب</a> /60.<a href="http://tasnimn30.blogfa.com/post-155.aspx" target="_blank"> تسنیم</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">61. <a href="http://tasnim12.mihanblog.com/post/13" target="_blank">دوست من خدا</a>/ 62. <a href="http://arzeshinevis.ir/post/136" target="_blank">پایگاه اطلاع رسانی ارزشی نویس</a>/ 63. <a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-7.aspx" target="_blank">قطره در موج</a>/ 64.<a href="http://www.hishkimanonemishnase.blogfa.com/post-49.aspx" target="_blank">هیشکی منو نمی‌شناسه</a>/65. <a href="http://hezare3.blogfa.com/post-112.aspx" target="_blank">مهاجر افغانی و استعمار نو</a> / 66.<a href="http://bazbaran12.blogfa.com/post-369.aspx" target="_blank">باز باران</a>/ 67.<a href="http://supersit.mihanblog.com/post/5" target="_blank">بهترین</a>/ 68. <a href="http://chandlahze.parsiblog.com/" target="_blank">چند لحظه</a>/ 69. <a href="http://baharnarenj50.parsiblog.com/Author/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC/?P=1" target="_blank">بهار نارنج</a>/ 70.<a href="http://hiddenpart.blogfa.com/post-104.aspx" target="_blank">Hidden part</a> 71. <a href="http://shureshirinnn.blogfa.com/post-117.aspx" target="_blank">السلام علیک یا خزان العلم، مولاجان</a>/ 72.<a href="http://propicnet.com/fa/users/blog/post.php?username=islamineurope&amp;post_blog_id=1120" target="_blank"> وبلاگ عکاسی بحرین بحرالدم</a>/ 73. <a href="http://propicnet.com/fa/users/index.php?username=islamineurope&amp;image_id=41831" target="_blank">فوتوبلاگ عکاسی بحرین بحر الدم</a>/ 74. <a href="http://ecounivers.blogfa.com/post-260.aspx" target="_blank">اقتصاد</a> /75. <a href="http://www.yarsan.blogsky.com/1390/01/28/post-123/" target="_blank">اهل حق و آئین یاری</a>/ 76.<a href="http://zahrasadra.blogfa.com/post-16.aspx" target="_blank">چند کلمه حرف حساب</a>/ 77.<a href="http://falsafe82.blogfa.com/" target="_blank">اینجا فلسفه 82کلاسی برای همه</a>/ 78. <a href="http://qoran74.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم</a>/ 79. <a href="http://rahnameh.blogfa.com/post-67.aspx" target="_blank">رهپویان</a>/ 80. <a href="http://sayareranj.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">سیاره رنج</a>/ 81. <a href="http://www.mobarez-88.blogfa.com/post-43.aspx" target="_blank">مبارز</a>/ 82. <a href="http://antiantiarrival.mihanblog.com/post/266" target="_blank">برای ظهور</a>/ 83. <a href="http://faryadeaboozar.mihanblog.com/post/19" target="_blank">فریاد ابوذر</a>/ 84. <a href="http://www.hkhajavi69.blogfa.com/post-34.aspx" target="_blank">وبلاگ شخصی حسین خواجوی پور</a>/ <a href="http://jahade-eghtesad.blogfa.com/post-4.aspx" target="_blank">85.سال جهاد اقتصادی</a>/ 86. <a href="http://areffighter.blogfa.com/post-569.aspx" target="_blank">منتظر</a>/ 87. <a href="http://velayi.persianblog.ir/post/318/" target="_blank">با ولایت تا شهادت</a>/ 88. <a href="http://akhlagh-sadjad.blogfa.com/post-477.aspx" target="_blank">کاش دروغ باشد</a>/ 89. <a href="http://zolqarnain.blogspot.com/2011/04/blog-post.html" target="_blank">ذوالقرنین</a>/ 90.<a href="http://www.bahlool.se/2011/04/24/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">bahool</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">91.<a href="http://gomnambasij.blogfa.com/post-12.aspx" target="_blank"> پایگاه شهید بابازاده کشمش تپه</a>/ 92. <a href="http://bahroddam.mihanblog.com/" target="_blank">دفاع از مردم مظلوم بحرین </a>/ 93. <a href="http://safaeinejad.ir/?p=310#comment-1219" target="_blank">بینش من</a> /94. <a href="http://www.gomnam-dargir.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">می توان عمار شد</a>/ 95. <a href="http://313nafar.mihanblog.com/post/37" target="_blank">صدرا</a>/ 96. <a href="http://natanz.ibsblog.ir/post/1533/" target="_blank">ما با ولایت زنده ایم</a>/ 97.<a href="http://tavoosbehesht.blogfa.com/post-1317.aspx">طاووس بهشت</a> /98. <a href="http://baranalamshahi1360.blogfa.com/post-38.aspx" target="_blank">ان بالا یکی مرا دوست دارد</a>/ 99. <a href="http://basiratnews.mihanblog.com/post/305" target="_blank">سنگر بصیرت</a>/ 100.<a href="http://seiaasat.persianblog.ir/post/38" target="_blank"> نگهبان</a>/ 101. <a href="http://www.cloob.com/profile/blog/one/username/yarsan121/logid/1555278" target="_blank">ماندانا یادگاری</a>/ 102. <a href="http://yarsan121.blogfa.com/post-51.aspx" target="_blank">اهل حق</a>/ 103. <a href="http://poshtekhatti.parsiblog.com/Posts/68/%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%C2%BB/" target="_blank">پشت خطی</a>/ 104. <a href="http://shurehosseini.mihanblog.com/post/17" target="_blank">شور حسینی/</a> 105. <a href="http://www.vahdatnik.blogfa.com/post-18.aspx" target="_blank">وحدت</a> / 106.<a href="http://www.vahdatnik.com/news/3-team/18-1390-02-06-08-50-55.html" target="_blank">وحدت</a>/ 107. <a href="http://fatemehsn.parsiblog.com/Posts/59/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">نم نم افتاب</a>/ 108. <a href="http://0000223.blogfa.com/post-131.aspx" target="_blank">سیمای افتاب</a> / 109. <a href="http://zamzam-penhan.persianblog.ir/post/35/" target="_blank">زمزم پنهان</a>/ 110. <a href="http://manovrekoor.blogfa.com/post-35.aspx">دموکراسی</a>/ 111. <a href="http://maasomen.parsiblog.com/Posts/102" target="_blank">معصومین</a>/ 112. <a href="http://bidari313.wordpress.com/2011/04/27/bahrian-the-blood-ocean/" target="_blank">بیداری313</a> / 113.<a href="http://katebbashi.ir/?p=1233" target="_blank">کاتب باشی</a>/ 114. <a href="http://soode.parsiblog.com/Posts/103/%27%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%27/" target="_blank">یه گفتگوی رو در رو</a>/ 115.<a href="http://fetnehsoozoon.rozblog.com/post107.php" target="_blank">پدر گر رفت تفنگ پدری هست هنوز</a> / 116.<a href="http://akhlagh-sadjad.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank"> معیشت در سایه اخلاق</a>/ 117. <a href="http://www.sosan4.blogfa.com/post-173.aspx" target="_blank">هنگامه دل</a>/ 118. <a href="http://atrgol.blogfa.com/post-56.aspx" target="_blank">لبخند فقط نشانه رضایت نیست</a>/ 119. <a href="http://senoobar.mihanblog.com/post/59" target="_blank">یک کلمه حرف حساب</a>/120. <a href="http://www.tadbir2011.blogfa.com/post-6.aspx" target="_blank">تبعیت از ولی فقیه تمرین تبعیت از امام معصوم</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p>121. <a href="http://1180.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">وبلاگ تحلیلی قائم</a>/ 122. <a href="http://golebanafsh.persianblog.ir/post/111/" target="_blank">نوای عاشقی</a> / 123.<a href="http://narseh.blogfa.com/post-3.aspx" target="_blank">قطعه 50</a>/ 124. <a href="http://diodiamore.blogfa.com/post-60.aspx" target="_blank">دلنوشته</a>/ 125. <a href="http://bivattan.persianblog.ir/post/111/" target="_blank">بیوتن</a> /126. <a href="http://zehnnevesht.ir/?p=30#comment-81" target="_blank">ذهن نوش</a><a href="http://www.parsiblog.com/Notes.aspx">ارسال</a><a href="http://zehnnevesht.ir/?p=30#comment-81" target="_blank">ت</a>/ 127. <a href="http://bordbar2.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">امیدوار</a>/ 128. <a href="http://rozegaryno.persianblog.ir/post/15/" target="_blank">روزگار نو</a>/ 129.<a href="http://hzbeallah.persianblog.ir/post/149/" target="_blank">حزب الله</a>/ 130. <a href="http://afsanehefarda.persianblog.ir/post/20/" target="_blank">افسانه فردا</a>/ 131. <a href="http://iriapus.blogfa.com/post-96.aspx" target="_blank">اتحاد اسلامی بیداری جهانی</a>/ 132. <a href="http://tahoora.parsiblog.com/Posts/42" target="_blank">طهور</a>/ 133. <a href="http://sakouyeparvaz.blogfa.com/post-35.aspx" target="_blank">سکوی پرواز</a>/ 134. <a href="http://forjeh20.blogfa.com/post-130.aspx" target="_blank">عطر ریحان</a>/ 135. <a href="http://shurehosseini.mihanblog.com/post/17" target="_blank">شورحسینی</a>/ 136.<a href="http://harfedel-69.blogfa.com/9002.aspx" target="_blank"> سلام علی قلب زینب الصبور</a>/ 137. <a href="http://to99.blogfa.com/post-13.aspx" target="_blank">شاید همه چیز</a>/ 138. <a href="http://nafis2036205.parsiblog.com/Posts/190/%D9%83%D8%A7%D8%B4+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF+%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B4+%D9%85%D9%8A%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%21/" target="_blank">یک نفس عمیق</a>/ 139. <a href="http://elahevenos.persianblog.ir/post/143/" target="_blank">حرف‌های من</a>/ 140.<a href="http://mogmath.blogfa.com/post-113.aspx" target="_blank">موج ریاضی</a>/ 141.<a href="http://marmi313.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">marmi313</a><br></p> text/html 2011-04-14T03:34:41+01:00 mojecyber.mihanblog.com موج وبلاگی جهادگران موج وبلاگی بحرین بحر الدم http://mojecyber.mihanblog.com/post/1 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">باسمه تعالی</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">زمانی که آن امام سرافراز فریاد «هیهات منا الذله» را برآورد، شاید به ذهن هیچکس خطور نمی‌کرد که بعد از 14 قرن محبانی به تقلید از ایشان، این فریاد را تکرار کنند.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">گسترده‌شدن فشارها بر مردم مظلوم بحرین، بی‌تفاوتی‌ کشورها، دفاع آل سعود از جنایات آل‌خلیفه و نیز <a href="http://9dei.com/shownews.aspx?Id=374">نامه جمعی از شیعیان بحرینی به ولی ا</a></span><a href="http://9dei.com/shownews.aspx?Id=374">&nbsp;</a><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://9dei.com/shownews.aspx?Id=374">مر مسلمین جهان</a>، احساس تکلیفمان را سنگین‌تر کرد و بر خود فرض می‌دانیم که در این فضای مجازی به ندای اسلام‌خواهی برادران و خواهرانمان در بحرین پاسخ گفته و به زبان قلم با بیان اخبار، اطلاعات، تحلیل‌ها، دل‌نوشته‌ها و دعاهایمان دلگرمشان کرده،‌ به یاریشان بشتابیم!</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="http://9dei.com/shownews.aspx?Id=374"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><img title="بحرین بحر الدم" src="http://mighat14.persiangig.com/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%862.jpg" alt="بحرین" width="304" height="229"></span></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">و ما معتقدیم که امروز بحرین کربلاست و بحرین بحر الدم است!</span></b></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">موج وبلاگی<b>«بحرین بحر الدم»</b> از تمام اعضای جبهه جهادگران مجازی و دیگر دوستان دعوت می‌کند که با نوشتن یادداشت‌ در وبلاگ‌های خود به این موج بپیوندند.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;">کد لوگوی حمایت از موج:</span></b></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">&lt;a href="http://</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">mojecyber.parsiblog.com</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">"&gt;&lt;img src="http://s1.picofile.com/file/6545217302/bahrain_bahroddam.gif"alt="</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">موج وبلاگی بحرین بحرالدم</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="font-size: small;">"&gt;&lt;/a&gt;</span><br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span> </span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b>وبلاگ‌هایی که به موج پیوستند:</b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">1. <a href="http://mmorgan.mihanblog.com/post/116" target="_blank">نوای دل /</a>2.<a href="http://bisemchi.blogfa.com/post-3.aspx" target="_blank">سید بی سیم چی/</a>3.<a href="http://raheannor.mihanblog.com/post/35" target="_blank">راهیان نور/ </a>4.<a href="http://victoryhymn.mihanblog.com/post/6" target="_blank">سرود پیروزی/ </a>5.<a href="http://www.ammarjavan.blogfa.com/post-21.aspx" target="_blank"> افسران جنگ نرم / </a>6.<a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">قطره در موج /</a>7.<a href="http://www.ansarolzahra.blogfa.com/post-30.aspx" target="_blank">انصار الزهراء سلام الله علیها</a>/ </span><span style="font-size: small;">8.<a href="http://rigestan.blogfa.com/post-46.aspx" target="_blank">ریگستان /</a>9.<a href="http://velayat1389.mihanblog.com/post/249" target="_blank">عشقم یعنی رهبرم سید علی.../ </a>10.<a href="http://set.mihanblog.com//post/250" target="_blank"> </a><a href="http://www.set.mihanblog.com/" target="_blank">کامپیوتر و اینترنت /</a> 11.<a href="http://islamineurope.ir/?p=3214" target="_blank"> اسلام در اروپا/ </a>12.<a href="http://redlines.blogfa.com/post-268.aspx" target="_blank">خط قرمزها / </a>13.<a href="http://resalatemandegar.blogfa.com/" target="_blank">بهتره بدونیم /</a>14. <a href="http://yektayeman25.blogfa.com/" target="_blank">تاریخ از نگاه دیگران/ </a>15. <a href="http://takavar114.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما</a></span></span> /<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">16. <a href="http://faryadeaboozar.persianblog.ir/post/69/" target="_blank">فریاد ابوذر/ </a>17. <a href="http://mighaat.mihanblog.com/post/100" target="_blank">وعده گاه /</a>18. <a href="http://smnetwork.mihanblog.com/post/159" target="_blank">وب نوشت گروه پیام آفتاب/ </a>19. <a href="http://alqous.blogfa.com/post-223.aspx">الغوث دشمن شناسی و بصیرت/ </a>20.<a href="http://velayat1368.blogfa.com/post-96.aspx" target="_blank"> ولایت / </a>21.<a href="http://hazrate-mah.mihanblog.com/post/214" target="_blank">حضرت ماه/ </a>22. <a href="http://guided.blogfa.com/post-9.aspx" target="_blank">وارث/ </a>23. <a href="http://www.baygani-man.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank">بهترین و جالبترین مطالب/ </a>24. <a href="http://www.gfrsha.mihanblog.com/post/41" target="_blank">گروه فیلم‌سازی رهروان شهید آوینی/ </a>25. <a href="http://alhaghah.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">الحاقه/ </a>27. </span></span>&nbsp;<a href="http://takavar114.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">&nbsp;</a><a href="http://mo-azghadi.mihanblog.com/post/33" target="_blank">پرستو مهاجر/ </a>28. <a href="http://fadaiyoon.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">فدائیون</a>/ 29. <a href="http://www.bptums.blogfa.com/post-98.aspx" target="_blank">بسیج داروسازی دانشگاه تهران</a>/ 30. <a href="http://mahmorgan2.persianblog.ir/post/53/" target="_blank">نردبان</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">31. <a href="http://bineshan312.blogfa.com/post-41.aspx" target="_blank">نشست‌های دوستانه/ </a>32. <a href="http://diideban.mihanblog.com/post/15" target="_blank">مقر دیده‌بانی</a>/ 33.<a href="http://amirreza-alehabib.blogfa.com/post-1337.aspx" target="_blank"> آل حبیب-‌آرپیچی زن جنگ نرم</a>/ 34. <a href="http://mahdizamane.blogfa.com/" target="_blank">طلبه جوان</a> /35. <a href="http://saeer.parsiblog.com/Posts/64/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86/" target="_blank">ثائر</a> /36. <a href="http://nesareabieaseman.blogfa.com/post-125.aspx" target="_blank">نثار آبی آسمان</a> /37. <a href="http://neverendingwar.blogfa.com/post-99.aspx" target="_blank">جنگ بی پایان</a> /38. <a href="http://hatef61.blogfa.com/post-74.aspx" target="_blank">هاتف</a>/ 39.<a href="http://aynaammar313n.blogfa.com/post-22.aspx" target="_blank"> أین عمار</a>/ 40.<a href="http://m2sr.parsiblog.com/Posts/64/%D8%AC%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82+%D9%88+%D8%B2%D9%87%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84+%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84+%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D9%87%D9%88%D9%82%D8%A7/" target="_blank">آسمان سرخ</a>/ 41. <a href="http://kanoonfath.blogfa.com/post-970.aspx" target="_blank">کانون وبلاگ نویسان فتح/ </a>42. <a href="http://webfaam.mihanblog.com/post/152" target="_blank">وب فا</a>/ 43. <a href="http://www.mahtab10.blogfa.com/post-54.aspx" target="_blank">تقریبا همه چیز</a>/ 44. <a href="http://www.asr-entezar.ir/archives/6485" target="_blank">عصر انتظار</a>/ 45. <a href="http://hoviat.tk/" target="_blank">هویت و فتنه جهانی</a>/ 46. <a href="http://rajaii88.blogfa.com/post-188.aspx" target="_blank">حافظه تاریخی یک ملت</a>/ 47. <a href="http://elahiyat-shia.ir/post-786.aspx" target="_blank">الهیات شیعه</a>/ 48. <a href="http://delkhooun.mihanblog.com/post/21" target="_blank">دل‌خون/ </a>49.<a href="http://sarbedaranali.persianblog.ir/post/67/" target="_blank"> سربداران علی/ </a>50. <a href="http://areffighter.blogfa.com/post-569.aspx" target="_blank">او خواهد آمد...</a>/ 51. <a href="http://www.fanoos14.blogfa.com/post-369.aspx" target="_blank">فانوس/ </a>52. <a href="http://tahoora.parsiblog.com/Posts/42/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">طهور</a> /53.<a href="http://chatrebarooni.mihanblog.com/post/53" target="_blank"> چتر بارونی</a>/ 54. <a href="http://jornalism1.blogfa.com/" target="_blank">یک+یک=یک</a>/ 55. <a href="http://14ayneyehagh.blogfa.com/post-2934.aspx" target="_blank">چهارده اینه حق</a> /56. <a href="http://sajane-neshin.mihanblog.com/post/25" target="_blank">سجاده نشین ره عشق</a> /57. <a href="http://lajman.ir/post/18" target="_blank">لجمن،‌لبه جلویی منطقه نبرد</a> /58. <a href="http://mardomyar.com/" target="_blank">مردم یار</a> /59. <a href="http://cont-louka.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">گروه گرافیکی شهید کنت لوکا واب</a> /60.<a href="http://tasnimn30.blogfa.com/post-155.aspx" target="_blank"> تسنیم</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">61. <a href="http://tasnim12.mihanblog.com/post/13" target="_blank">دوست من خدا</a>/ 62. <a href="http://arzeshinevis.ir/post/136" target="_blank">پایگاه اطلاع رسانی ارزشی نویس</a>/ 63. <a href="http://qatrehdarmoj.blogfa.com/post-7.aspx" target="_blank">قطره در موج</a>/ 64.<a href="http://www.hishkimanonemishnase.blogfa.com/post-49.aspx" target="_blank">هیشکی منو نمی‌شناسه</a>/65. <a href="http://hezare3.blogfa.com/post-112.aspx" target="_blank">مهاجر افغانی و استعمار نو</a> / 66.<a href="http://bazbaran12.blogfa.com/post-369.aspx" target="_blank">باز باران</a>/ 67.<a href="http://supersit.mihanblog.com/post/5" target="_blank">بهترین</a>/ 68. <a href="http://chandlahze.parsiblog.com/" target="_blank">چند لحظه</a>/ 69. <a href="http://baharnarenj50.parsiblog.com/Author/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC/?P=1" target="_blank">بهار نارنج</a>/ 70.<a href="http://hiddenpart.blogfa.com/post-104.aspx" target="_blank">Hidden part</a> 71. <a href="http://shureshirinnn.blogfa.com/post-117.aspx" target="_blank">السلام علیک یا خزان العلم، مولاجان</a>/ 72.<a href="http://propicnet.com/fa/users/blog/post.php?username=islamineurope&amp;post_blog_id=1120" target="_blank"> وبلاگ عکاسی بحرین بحرالدم</a>/ 73. <a href="http://propicnet.com/fa/users/index.php?username=islamineurope&amp;image_id=41831" target="_blank">فوتوبلاگ عکاسی بحرین بحر الدم</a>/ 74. <a href="http://ecounivers.blogfa.com/post-260.aspx" target="_blank">اقتصاد</a> /75. <a href="http://www.yarsan.blogsky.com/1390/01/28/post-123/" target="_blank">اهل حق و آئین یاری</a>/ 76.<a href="http://zahrasadra.blogfa.com/post-16.aspx" target="_blank">چند کلمه حرف حساب</a>/ 77.<a href="http://falsafe82.blogfa.com/" target="_blank">اینجا فلسفه 82کلاسی برای همه</a>/ 78. <a href="http://qoran74.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم</a>/ 79. <a href="http://rahnameh.blogfa.com/post-67.aspx" target="_blank">رهپویان</a>/ 80. <a href="http://sayareranj.blogfa.com/post-2.aspx" target="_blank">سیاره رنج</a>/ 81. <a href="http://www.mobarez-88.blogfa.com/post-43.aspx" target="_blank">مبارز</a>/ 82. <a href="http://antiantiarrival.mihanblog.com/post/266" target="_blank">برای ظهور</a>/ 83. <a href="http://faryadeaboozar.mihanblog.com/post/19" target="_blank">فریاد ابوذر</a>/ 84. <a href="http://www.hkhajavi69.blogfa.com/post-34.aspx" target="_blank">وبلاگ شخصی حسین خواجوی پور</a>/ <a href="http://jahade-eghtesad.blogfa.com/post-4.aspx" target="_blank">85.سال جهاد اقتصادی</a>/ 86. <a href="http://areffighter.blogfa.com/post-569.aspx" target="_blank">منتظر</a>/ 87. <a href="http://velayi.persianblog.ir/post/318/" target="_blank">با ولایت تا شهادت</a>/ 88. <a href="http://akhlagh-sadjad.blogfa.com/post-477.aspx" target="_blank">کاش دروغ باشد</a>/ 89. <a href="http://zolqarnain.blogspot.com/2011/04/blog-post.html" target="_blank">ذوالقرنین</a>/ 90.<a href="http://www.bahlool.se/2011/04/24/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">bahool</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">91.<a href="http://gomnambasij.blogfa.com/post-12.aspx" target="_blank"> پایگاه شهید بابازاده کشمش تپه</a>/ 92. <a href="http://bahroddam.mihanblog.com/" target="_blank">دفاع از مردم مظلوم بحرین </a>/ 93. <a href="http://safaeinejad.ir/?p=310#comment-1219" target="_blank">بینش من</a> /94. <a href="http://www.gomnam-dargir.blogfa.com/post-10.aspx" target="_blank">می توان عمار شد</a>/ 95. <a href="http://313nafar.mihanblog.com/post/37" target="_blank">صدرا</a>/ 96. <a href="http://natanz.ibsblog.ir/post/1533/" target="_blank">ما با ولایت زنده ایم</a>/ 97.<a href="http://tavoosbehesht.blogfa.com/post-1317.aspx">طاووس بهشت</a> /98. <a href="http://baranalamshahi1360.blogfa.com/post-38.aspx" target="_blank">ان بالا یکی مرا دوست دارد</a>/ 99. <a href="http://basiratnews.mihanblog.com/post/305" target="_blank">سنگر بصیرت</a>/ 100.<a href="http://seiaasat.persianblog.ir/post/38" target="_blank"> نگهبان</a>/ 101. <a href="http://www.cloob.com/profile/blog/one/username/yarsan121/logid/1555278" target="_blank">ماندانا یادگاری</a>/ 102. <a href="http://yarsan121.blogfa.com/post-51.aspx" target="_blank">اهل حق</a>/ 103. <a href="http://poshtekhatti.parsiblog.com/Posts/68/%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%C2%BB/" target="_blank">پشت خطی</a>/ 104. <a href="http://shurehosseini.mihanblog.com/post/17" target="_blank">شور حسینی/</a> 105. <a href="http://www.vahdatnik.blogfa.com/post-18.aspx" target="_blank">وحدت</a> / 106.<a href="http://www.vahdatnik.com/news/3-team/18-1390-02-06-08-50-55.html" target="_blank">وحدت</a>/ 107. <a href="http://fatemehsn.parsiblog.com/Posts/59/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/" target="_blank">نم نم افتاب</a>/ 108. <a href="http://0000223.blogfa.com/post-131.aspx" target="_blank">سیمای افتاب</a> / 109. <a href="http://zamzam-penhan.persianblog.ir/post/35/" target="_blank">زمزم پنهان</a>/ 110. <a href="http://manovrekoor.blogfa.com/post-35.aspx">دموکراسی</a>/ 111. <a href="http://maasomen.parsiblog.com/Posts/102" target="_blank">معصومین</a>/ 112. <a href="http://bidari313.wordpress.com/2011/04/27/bahrian-the-blood-ocean/" target="_blank">بیداری313</a> / 113.<a href="http://katebbashi.ir/?p=1233" target="_blank">کاتب باشی</a>/ 114. <a href="http://soode.parsiblog.com/Posts/103/%27%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%27/" target="_blank">یه گفتگوی رو در رو</a>/ 115.<a href="http://fetnehsoozoon.rozblog.com/post107.php" target="_blank">پدر گر رفت تفنگ پدری هست هنوز</a> / 116.<a href="http://akhlagh-sadjad.blogfa.com/post-480.aspx" target="_blank"> معیشت در سایه اخلاق</a>/ 117. <a href="http://www.sosan4.blogfa.com/post-173.aspx" target="_blank">هنگامه دل</a>/ 118. <a href="http://atrgol.blogfa.com/post-56.aspx" target="_blank">لبخند فقط نشانه رضایت نیست</a>/ 119. <a href="http://senoobar.mihanblog.com/post/59" target="_blank">یک کلمه حرف حساب</a>/120. <a href="http://www.tadbir2011.blogfa.com/post-6.aspx" target="_blank">تبعیت از ولی فقیه تمرین تبعیت از امام معصوم</a><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p>121. <a href="http://1180.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">وبلاگ تحلیلی قائم</a>/ 122. <a href="http://golebanafsh.persianblog.ir/post/111/" target="_blank">نوای عاشقی</a> / 123.<a href="http://narseh.blogfa.com/post-3.aspx" target="_blank">قطعه 50</a>/ 124. <a href="http://diodiamore.blogfa.com/post-60.aspx" target="_blank">دلنوشته</a>/ 125. <a href="http://bivattan.persianblog.ir/post/111/" target="_blank">بیوتن</a> /126. <a href="http://zehnnevesht.ir/?p=30#comment-81" target="_blank">ذهن نوش</a><a href="http://www.parsiblog.com/Notes.aspx">ارسال</a><a href="http://zehnnevesht.ir/?p=30#comment-81" target="_blank">ت</a>/ 127. <a href="http://bordbar2.blogfa.com/post-20.aspx" target="_blank">امیدوار</a>/ 128. <a href="http://rozegaryno.persianblog.ir/post/15/" target="_blank">روزگار نو</a>/ 129.<a href="http://hzbeallah.persianblog.ir/post/149/" target="_blank">حزب الله</a>/ 130. <a href="http://afsanehefarda.persianblog.ir/post/20/" target="_blank">افسانه فردا</a>/ 131. <a href="http://iriapus.blogfa.com/post-96.aspx" target="_blank">اتحاد اسلامی بیداری جهانی</a>/ 132. <a href="http://tahoora.parsiblog.com/Posts/42" target="_blank">طهور</a>/ 133. <a href="http://sakouyeparvaz.blogfa.com/post-35.aspx" target="_blank">سکوی پرواز</a>/ 134. <a href="http://forjeh20.blogfa.com/post-130.aspx" target="_blank">عطر ریحان</a>/ 135. <a href="http://shurehosseini.mihanblog.com/post/17" target="_blank">شورحسینی</a>/ 136.<a href="http://harfedel-69.blogfa.com/9002.aspx" target="_blank"> سلام علی قلب زینب الصبور</a>/ 137. <a href="http://to99.blogfa.com/post-13.aspx" target="_blank">شاید همه چیز</a>/ 138. <a href="http://nafis2036205.parsiblog.com/Posts/190/%D9%83%D8%A7%D8%B4+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF+%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B4+%D9%85%D9%8A%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%21/" target="_blank">یک نفس عمیق</a>/ 139. <a href="http://elahevenos.persianblog.ir/post/143/" target="_blank">حرف‌های من</a>/ 140.<a href="http://mogmath.blogfa.com/post-113.aspx" target="_blank">موج ریاضی</a>/ 141.<a href="http://marmi313.blogfa.com/post-23.aspx" target="_blank">marmi313</a><br></p>